maronici

 • wspólnota chrześcijan zamieszkujących Bliski Wschód i należących do powstałego w XIII wieku Kościoła maronickiego
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  wyznania: zasady i prawdy wiary


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Religia – kościół

  osoby związane z religią i kościołem

 • Najważniejszą wspólnotę Libanu tworzyli chrześcijańscy maronici (od imienia św. Marona), którzy z racji unii z papiestwem pozostawali w bliskich kontaktach z Europą.

  źródło: NKJP: Andrzej Chwalba: Historia Powszechna. Wiek XIX, 2008

  Dżemajelowie, opierając się na założeniu, że maronici stanowią większość ludności kraju, pragnęli utrzymać pełnię władzy w ręku chrześcijan.

  źródło: NKJP: Roman Frister: Popłynie jeszcze krew, Polityka, 2007-01-13

  Unia obejmowała Greków (6.07.1439), Ormian (22.11.1439), jakobitów (4.02.1442), Syryjczyków (30.09.1444), Chaldejczyków i maronitów (7.08.1445). Każdy z tych Kościołów otrzymał dekret wyjaśniający kwestie niejasne.

  źródło: NKJP: Zdzisław Józef Kijas: Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu, 2010

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: p1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. maronici
  ndepr
  maronity
  depr
  D. maronitów
  C. maronitom
  B. maronitów
  N. maronitami
  Ms. maronitach
  W. maronici
  ndepr
  maronity
  depr
 • internac.

  ang. Maronites

  fr. maronites

  niem. Maroniten

  Od imienia św. Marona (350-433), chrześcijańskiego pustelnika z gór Taurus

CHRONOLOGIZACJA:
1766, H. Karpiński, "Leksykon geograficzny", books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2017