cedować

 • książk.  przekazywać komuś oficjalnie jakiś obowiązek albo uprawnienie do czegoś
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

 • hiperonimy:  przekazywać
  • cedować prawo do czegoś, rentę, świadczenie; kompetencje, uprawnienia, władzę; obowiązek, odpowiedzialność, zadania
  • cedować na innych, na inny podmiot, na Radę Ministrów, na rząd, na samorządy
 • Obowiązki te cedował na ludzi ze swojego otoczenia, którzy nie zawsze byli dobrze przygotowani. Sam przyjął rolę zakulisowego arbitra [...].

  źródło: NKJP: Opinie, Polityka, 2000-12-02

  Bez utraty prawa do premii można przekazać książeczkę mieszkaniową swoim krewnym w linii prostej [...]. Nie można więc cedować książeczki bezpośrednio na wnuka, dziadka, bratanka czy szwagra.

  źródło: NKJP: MON: Premia do wzięcia, Gazeta Poznańska, 2003-01-30

  Czy dobra prywatne mogą być cedowane na gminy i w ten sposób, dzięki obchodzeniu prawa, po prostu odzyskiwane?

  źródło: NKJP: Sprawozdanie stenograficzne z obrad Sejmu RP z dnia 09.05.1996

  [...] możemy zamknąć sprawę i zdjąć z siebie ciężar odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje, cedując go na władze miasta - proponował.

  źródło: NKJP: Parkingowy pat, Dziennik Polski, 2003-06-26

  System emerytalny oparty na międzypokoleniowym cedowaniu zobowiązań emerytalnych niesłusznie nazywany „ubezpieczeniem społecznym” powoduje „obdarowanie” przyszłych pokoleń niezaciągniętym przez nie długiem, stanowiąc znaczne obciążenie dla budżetu państwa.

  źródło: NKJP: Tadeusz P. Lenart: Emerytury korporacji zawodowych, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2008-06-17

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ceduję
  cedujemy
  2 os. cedujesz
  cedujecie
  3 os. ceduje
  cedują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. cedowałem
  +(e)m cedował
  cedowałam
  +(e)m cedowała
  cedowałom
  +(e)m cedowało
  cedowaliśmy
  +(e)śmy cedowali
  cedowałyśmy
  +(e)śmy cedowały
  2 os. cedowałeś
  +(e)ś cedował
  cedowałaś
  +(e)ś cedowała
  cedowałoś
  +(e)ś cedowało
  cedowaliście
  +(e)ście cedowali
  cedowałyście
  +(e)ście cedowały
  3 os. cedował
  cedowała
  cedowało
  cedowali
  cedowały

  bezosobnik: cedowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę cedował
  będę cedować
  będę cedowała
  będę cedować
  będę cedowało
  będę cedować
  będziemy cedowali
  będziemy cedować
  będziemy cedowały
  będziemy cedować
  2 os. będziesz cedował
  będziesz cedować
  będziesz cedowała
  będziesz cedować
  będziesz cedowało
  będziesz cedować
  będziecie cedowali
  będziecie cedować
  będziecie cedowały
  będziecie cedować
  3 os. będzie cedował
  będzie cedować
  będzie cedowała
  będzie cedować
  będzie cedowało
  będzie cedować
  będą cedowali
  będą cedować
  będą cedowały
  będą cedować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. cedujmy
  2 os. ceduj
  cedujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. cedowałbym
  bym cedował
  cedowałabym
  bym cedowała
  cedowałobym
  bym cedowało
  cedowalibyśmy
  byśmy cedowali
  cedowałybyśmy
  byśmy cedowały
  2 os. cedowałbyś
  byś cedował
  cedowałabyś
  byś cedowała
  cedowałobyś
  byś cedowało
  cedowalibyście
  byście cedowali
  cedowałybyście
  byście cedowały
  3 os. cedowałby
  by cedował
  cedowałaby
  by cedowała
  cedowałoby
  by cedowało
  cedowaliby
  by cedowali
  cedowałyby
  by cedowały

  bezosobnik: cedowano by

  bezokolicznik: cedować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: cedując

  gerundium: cedowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: cedujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: cedowany

  odpowiednik aspektowy: scedować

 • bez ograniczeń + cedować +
  CO + na KOGO
 • łac. cēdere 'chodzić; odchodzić, ustępować; odstępować'

CHRONOLOGIZACJA:
1562, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2016