makiawelizm

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1922, Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie 1922, R. 2, z. 2 (sbc.org.pl)
W formie: machiawelizm poświadczone w 1875 r. (SJPDor).
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2016