barbaryzm

 • przest.  wyraz, wyrażenie lub konstrukcja składniowa obce danemu językowi, użyte w tekście napisanym w języku ojczystym, oceniane negatywnie
 • Ms. lp wymawiany: [barbaryźmie] lub [barbaryzmie].

 • [barbarysm] lub [barbaryzm]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

 • hiperonimy:  zapożyczenie
  • neologizmy i barbaryzmy
 • Camus odpisał przyjacielowi najszczerzej, że utwór wydał mu się całkowicie niezrozumiały z powodu naszpikowania go neologizmami i barbaryzmami.

  źródło: NKJP: Krzysztof Rutkowski: Pasaż z Camusem, Gazeta Wyborcza, 1996-02-28

  Język tych opowiadań, osobliwy, trochę niedzisiejszy, gdyż pełen barbaryzmów, galicyjskich regionalizmów i słów będących dla współczesnego czytelnika archaizmami [...].

  źródło: NKJP: Zygmunt Haupt: Baskijski diabeł: opowiadania i reportaże, 2007

  Ów skryba znał [...] mowę Franków, bodaj nawet lepiej niż łacinę, jak można wnosić z licznych barbaryzmów występujących w tekście Prawa salickiego.

  źródło: NKJP: Karol Modzelewski: Barbarzyńska Europa, 2004

  Gwałtowne zmiany społeczne i gospodarcze sprawiają, że wtargnęły do języka barbaryzmy, wulgaryzmy, obce zwyczaje językowe.

  źródło: NKJP: Barbaryzmy atakują!, Dziennik Polski, 2003-09-13

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. barbaryzm
  barbaryzmy
  D. barbaryzmu
  barbaryzmów
  C. barbaryzmowi
  barbaryzmom
  B. barbaryzm
  barbaryzmy
  N. barbaryzmem
  barbaryzmami
  Ms. barbaryzmie
  barbaryzmach
  W. barbaryzmie
  barbaryzmy
 • łac. barbarismus

 • Zob. też:

  makaronizm

CHRONOLOGIZACJA:
1527, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2017