CHRONOLOGIZACJA:

1810, Pamiętnik Warszawski, books.google.pl
Zapisane w postaci redakcya.
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 01.11.2020