twierdzący

 • wyrażający zgodę lub aprobatę w odpowiedzi na jakieś pytanie albo ocenę jakieś treści jako prawdziwej
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • antonimy:  przeczący
  • forma, odpowiedź, wypowiedź twierdząca; zdanie twierdzące; opinie twierdzące
  • twierdzący i przeczący
  • zdecydowanie twierdzący
 • Przeważały opinie twierdzące, choć często wstrzemięźliwe ze względu na wprowadzenie tzw. okresu przejściowego w zakresie dostępu Polaków do rynku pracy [...].

  źródło: NKJP: Izabela Marek Grabowska-Lusińska Okólski: Emigracja ostatnia?, 2009

  Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca.

  źródło: NKJP: Zasady sporządzania wypisów z protokołu obrad sesji, 2010

  Jeśli obie przesłanki są zdaniami twierdzącymi, to i wniosek musi być twierdzący.

  źródło: NKJP: Zygmunt Ziembiński: Logika praktyczna, 1958

  Rzecznik poprosił starostwo o skonkretyzowanie problemu. Ogólnie mówiąc, pytanie, czy dyrektor naruszył prawo, należy podać w formie twierdzącej lub o wszystkim zapomnieć.

  źródło: NKJP: Kamila Mróz: Czy dyrektor Domu Dziecka zostanie ukarany?, Tygodnik Tucholski, 2003

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. twierdzący
  twierdzący
  twierdzący
  twierdzące
  twierdząca
  D. twierdzącego
  twierdzącego
  twierdzącego
  twierdzącego
  twierdzącej
  C. twierdzącemu
  twierdzącemu
  twierdzącemu
  twierdzącemu
  twierdzącej
  B. twierdzącego
  twierdzącego
  twierdzący
  twierdzące
  twierdzącą
  N. twierdzącym
  twierdzącym
  twierdzącym
  twierdzącym
  twierdzącą
  Ms. twierdzącym
  twierdzącym
  twierdzącym
  twierdzącym
  twierdzącej
  W. twierdzący
  twierdzący
  twierdzący
  twierdzące
  twierdząca
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. twierdzący
  twierdzący
  twierdzące
  twierdzące
  D. twierdzących
  twierdzących
  twierdzących
  twierdzących
  C. twierdzącym
  twierdzącym
  twierdzącym
  twierdzącym
  B. twierdzących
  twierdzących
  twierdzących
  twierdzące
  N. twierdzącymi
  twierdzącymi
  twierdzącymi
  twierdzącymi
  Ms. twierdzących
  twierdzących
  twierdzących
  twierdzących
  W. twierdzący
  twierdzący
  twierdzące
  twierdzące

CHRONOLOGIZACJA:
1849, Józef Kremer, Wykład systematyczny filozofii, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 07.01.2021