strwożyć

 • książk.  wywołać strach lub niepokój
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

 • [...] wędrówki ludów to nie był jakiś koniec Europy, jak to się często przedstawia. Owszem, ówczesną Europę strwożył najazd Attyli, ale cesarstwo zachodnie upadło dopiero w 476 r.

  źródło: NKJP: Paweł Wroński: Kłopoty z dziadkiem Lecha, Gazeta Wyborcza, 1997-08-29

  Już na początku strwożył mnie jego wygląd. W środku lata zimowa odzież, na odzieży łupież [...].

  źródło: NKJP: Michał Komar: Wtajemniczenia, 2009

  Dotarliśmy po chwili bez przeszkód na osrebrzony zwodniczym blaskiem cmentarz, tu jednak przystanęliśmy, strwożeni widokiem, jaki ujrzeliśmy. Wszystkie groby zastaliśmy rozgrzebane, zbutwiałe trumny rozbite [...].

  źródło: NKJP: Witold Jabłoński: Ogród miłości, 2006

  Może jestem przewrażliwiona, ale raz w pobliżu już mnie napadnięto - mówi strwożona kobieta.

  źródło: NKJP: (K.P.): Strach ma wielkie oczy, Gazeta Krakowska, 2003-10-04

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. strwożę
  strwożymy
  2 os. strwożysz
  strwożycie
  3 os. strwoży
  strwożą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. strwożyłem
  +(e)m strwożył
  strwożyłam
  +(e)m strwożyła
  strwożyłom
  +(e)m strwożyło
  strwożyliśmy
  +(e)śmy strwożyli
  strwożyłyśmy
  +(e)śmy strwożyły
  2 os. strwożyłeś
  +(e)ś strwożył
  strwożyłaś
  +(e)ś strwożyła
  strwożyłoś
  +(e)ś strwożyło
  strwożyliście
  +(e)ście strwożyli
  strwożyłyście
  +(e)ście strwożyły
  3 os. strwożył
  strwożyła
  strwożyło
  strwożyli
  strwożyły

  bezosobnik: strwożono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. strwóżmy
  2 os. strwóż
  strwóżcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. strwożyłbym
  bym strwożył
  strwożyłabym
  bym strwożyła
  strwożyłobym
  bym strwożyło
  strwożylibyśmy
  byśmy strwożyli
  strwożyłybyśmy
  byśmy strwożyły
  2 os. strwożyłbyś
  byś strwożył
  strwożyłabyś
  byś strwożyła
  strwożyłobyś
  byś strwożyło
  strwożylibyście
  byście strwożyli
  strwożyłybyście
  byście strwożyły
  3 os. strwożyłby
  by strwożył
  strwożyłaby
  by strwożyła
  strwożyłoby
  by strwożyło
  strwożyliby
  by strwożyli
  strwożyłyby
  by strwożyły

  bezosobnik: strwożono by

  bezokolicznik: strwożyć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: strwożywszy

  gerundium: strwożenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: strwożony

  odpowiednik aspektowy: trwożyć

 • bez ograniczeń + strwożyć +
  KOGO/CO + (CZYM)
 • Zob. trwoga

CHRONOLOGIZACJA:
1434, SStp
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2018