wynarodowić się

 • utracić poczucie przynależności do swojego narodu
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  władza państwowa


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

 • Nie wynarodowiliśmy się przez 150 lat pod zaborami, mimo siłowego germanizowania i rusyfikowania.

  źródło: NKJP: Marek Strzała, Nie zaleje nas magma, Gazeta Krakowska, 2003-10-09

  Mimo akcji germanizacyjnej XIX i XX w. ludność miasta i powiatu nie wynarodowiła się: liczny udział w powstaniach śląskich.

  źródło: NKJP: Krystyna Malik, Raciborska Maria (red.): Przewodnik po Polsce, 1996

  Jak wiadomo, do dziś dnia o Polaku, który przyjął na przykład niemiecki język, obyczaj i tradycję, mówi się z ubolewaniem, iż się wynarodowił.

  źródło: NKJP: Janusz Tazbir:Długi romans z muzą Klio, 2007

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wynarodowię się
  wynarodowimy się
  2 os. wynarodowisz się
  wynarodowicie się
  3 os. wynarodowi się
  wynarodowią się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wynarodowiłem się
  +(e)m się wynarodowił
  wynarodowiłam się
  +(e)m się wynarodowiła
  wynarodowiłom się
  +(e)m się wynarodowiło
  wynarodowiliśmy się
  +(e)śmy się wynarodowili
  wynarodowiłyśmy się
  +(e)śmy się wynarodowiły
  2 os. wynarodowiłeś się
  +(e)ś się wynarodowił
  wynarodowiłaś się
  +(e)ś się wynarodowiła
  wynarodowiłoś się
  +(e)ś się wynarodowiło
  wynarodowiliście się
  +(e)ście się wynarodowili
  wynarodowiłyście się
  +(e)ście się wynarodowiły
  3 os. wynarodowił się
  wynarodowiła się
  wynarodowiło się
  wynarodowili się
  wynarodowiły się

  bezosobnik: wynarodowiono się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wynarodowijmy się
  wynarodówmy się
  2 os. wynarodowij się
  wynarodów się
  wynarodowijcie się
  wynarodówcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wynarodowiłbym się
  bym się wynarodowił
  wynarodowiłabym się
  bym się wynarodowiła
  wynarodowiłobym się
  bym się wynarodowiło
  wynarodowilibyśmy się
  byśmy się wynarodowili
  wynarodowiłybyśmy się
  byśmy się wynarodowiły
  2 os. wynarodowiłbyś się
  byś się wynarodowił
  wynarodowiłabyś się
  byś się wynarodowiła
  wynarodowiłobyś się
  byś się wynarodowiło
  wynarodowilibyście się
  byście się wynarodowili
  wynarodowiłybyście się
  byście się wynarodowiły
  3 os. wynarodowiłby się
  by się wynarodowił
  wynarodowiłaby się
  by się wynarodowiła
  wynarodowiłoby się
  by się wynarodowiło
  wynarodowiliby się
  by się wynarodowili
  wynarodowiłyby się
  by się wynarodowiły

  bezosobnik: wynarodowiono by się

  bezokolicznik: wynarodowić się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni:

  wynarodowiwszy się

  gerundium: wynarodowienie się

  odpowiednik aspektowy: wynaradawiać się

 • Zob. naród

CHRONOLOGIZACJA:
1831, Nowa Polska, nr 119, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2021