ówdzie

 • książk.  wyraz wskazuje miejsce dalsze, przeciwstawiając je bliższemu miejscu, wskazanemu zaimkiem tu, a często też innemu dalszemu miejscu wskazanemu zaimkiem tam.
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości przestrzeni

  miejsce i jego usytuowanie w przestrzeni

 • W rozmowach stale powtarzały się wzmianki o spotkanych na zrębach niedźwiedziach. Tam przestraszył jednego, ówdzie innego. Odniosłem wrażenie, iż niedźwiedzi są setki!

  źródło: NKJP: Lechosław Herz: Wardęga Opowieści z pobocza drogi, 2010

  Ściany kawiarni zwielokrotniają się w lustrach, na nasłonecznionym tarasie czekają mebelki z rattanu. Stylowo jest tylko na parterze: tu gdański kredens, tam oryginalne kaflowe piece, ówdzie marmurowy kominek.

  źródło: NKJP: Aneta Augustyn: Szampan i róże ze słoniny, Gazeta Wyborcza, 1997-07-04

  [...] (nie chodzi się w szeregu, tylko każdy w swoją stronę, nie ma apelów przed pójściem do pracy, nie każdemu trzeba czapkować, nie zamyka się ludzi na noc od zewnątrz) - zesłanie ma swoje rygory. Tu - łagodniejsze, ówdzie - surowsze, ale istniały one zawsze i dawały się odczuć przed 1953 rokiem, [...]

  źródło: NKJP: Aleksander Sołżenicyn: Archipelag Gułag, 1977

 • część mowy: przysłówek

 • psł. *ovъde 'w innym miejscu, gdzie indziej; w tym miejscu, tu'

  Forma prasłowiańska jest przysłówkiem od psł. *ovъ 'tamten; ten'; różnica znaczeń wynika ze zróżnicowania znaczeniowego kontynuantów psł. *ovъ (Bor); zob. ów

CHRONOLOGIZACJA:
1471, SStp
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2019