straszno

 • przest.  tak, że odczuwa się strach
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

  • straszno powiedzieć, pomyśleć
  • ciemno i straszno
  • było, zrobiło się straszno
 • Nie dawał się odciągnąć, stawał na tylnych łapach (a wtedy był o głowę wyższy nie tylko od Pętala, ale i od Mariana, który był najwyższy w całej klasie) i też zaczynał warczeć. A „wark” to był nie byle jaki, basowy pomruk lwa, od którego wszystkim robiło się straszno.

  źródło: NKJP: Zofia Chądzyńska, Przez ciebie, Drabie!, 1969

  Sadzawka, ma na imię Czarna, bo nigdy nie dosięga jej słońce. W nocy chodzić tutaj jest straszno; widziano tu nieraz czarną świnię, która chrząka, tupie racicami po ścieżkach i przeżegnana, znika.

  źródło: NKJP: Czesław Miłosz: Dolina Issy, 1955

  Głos wygasał, a ja nachyliłem się ku niej. Zrobiło mi się straszno, że nie zdąży, że się wymknie, a przecież wiedziałem, że to ona ma mi uchylić rąbka misterium mortis.

  źródło: NKJP: Wojciech Żukrowski: Za kurtyną mroku. Zabawa w chowanego, 1995

 • część mowy: przysłówek

  stopień równy straszno
  stopień wyższy straszniej

 • Cz + straszno +
  BEZOKOLICZNIK + (KOMU)
  bez ograniczeń + straszno +
  że ZD + (KOMU)
 • Zob. strach

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XV w., SStp
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2017