kochanie I

II

wykrzyknik

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
Zob. kochać
Data ostatniej modyfikacji: 03.10.2017