CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 23.04.2018