argusowy

 • Używane wyłącznie w połączeniach: argusowe oko, argusowe oczy, które mają status nieciągłych jednostek języka.

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Budowa i funkcjonowanie ciała ludzkiego

  zmysły

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. argusowy
  argusowy
  argusowy
  argusowe
  argusowa
  D. argusowego
  argusowego
  argusowego
  argusowego
  argusowej
  C. argusowemu
  argusowemu
  argusowemu
  argusowemu
  argusowej
  B. argusowego
  argusowego
  argusowy
  argusowe
  argusową
  N. argusowym
  argusowym
  argusowym
  argusowym
  argusową
  Ms. argusowym
  argusowym
  argusowym
  argusowym
  argusowej
  W. argusowy
  argusowy
  argusowy
  argusowe
  argusowa
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. argusowi
  argusowi
  argusowe
  argusowe
  D. argusowych
  argusowych
  argusowych
  argusowych
  C. argusowym
  argusowym
  argusowym
  argusowym
  B. argusowych
  argusowych
  argusowych
  argusowe
  N. argusowymi
  argusowymi
  argusowymi
  argusowymi
  Ms. argusowych
  argusowych
  argusowych
  argusowych
  W. argusowi
  argusowi
  argusowe
  argusowe
 • Od: imienia Argus, łac. postaci imienia gr. Argosa, stuokiego olbrzyma, który na polecenie Hery, zazdrosnej żony Zeusa, strzegł zamienionej przez nią w jałówkę nimfy Io, kochanki Zeusa.

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018