fonem

 • jęz.  abstrakcyjna jednostka systemu języka mająca funkcję odróżniania form wyrazowych, której realizacją w mowie są podobne pod względem cech akustycznych głoski
 • Używane jako termin językoznawczy i różnie definiowane w zależności od założeń teoretycznych danego opisu języka.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  mówienie

 • Fonem [...], zakotwiczony w głosce jako jej funkcjonalna istota, nie da się z niej wydzielić w postaci fizycznej. Nie mówimy wszak fonemami - w każdym wymawianym dźwięku współwystępują na równi z cechami dystynktywnymi pozostałe właściwości.

  źródło: NKJP: Alicja Nagórko: Zarys gramatyki języka polskiego, 1996

  Fonemy /s/ bezdźwięczny i /z/ dźwięczny realizowane są jako głoski, których główne miejsce artykulacji wyznacza szczelina między przodem języka i górnymi zębami.

  źródło: Henryk Wróbel: Gramatyka języka polskiego, 2001 (books.google.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. fonem
  fonemy
  D. fonemu
  fonemów
  C. fonemowi
  fonemom
  B. fonem
  fonemy
  N. fonemem
  fonemami
  Ms. fonemie
  fonemach
  W. fonemie
  fonemy
 • internac.

  ang. phoneme

  fr. phonème

  niem. Phonem

  z gr. phōnḗ 'dźwięk, głos'

CHRONOLOGIZACJA:
1891, books.google.pl
W postaci fonema
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2018