lingwistyczność

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
1844, Bronisław Ferdynand Trentowski, Myślini, czyli całokształt loiki narodowej, t. 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 12.10.2022