frasować się

 • przest.  martwić się
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

 • - Weseli są? Zadowoleni?
  - Bynajmniej - odparła. - Frasują się waszym, jegomość, zdrowiem, a i dziwują się także.

  źródło: NKJP: Zofia Kossak: Błogosławiona wina, 1953

  - Bądź ostrożna, proszę. Zadając pytania, uważaj, komu je zadajesz.
  - Nie frasuj się o mnie.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Chrzest ognia, 1996

  [...] ludzie zamieszkujący połowę naszej planety z uporem (powiedzielibyśmy: maniakalnym) negują ostateczność śmierci, bardziej frasując się o jej okoliczności i o pośmiertne losy swych zwłok niż o sam fakt zejścia.

  źródło: NKJP: Wojciech Giełżyński: Inne światy, inne drogi, 2006

  Być może za kilkanaście lat to Niemcy i Francuzi będą się frasować, że polskie Eldorado otwiera w Berlinie i Paryżu kolejną „Stokrotkę”?

  źródło: NKJP: Groszek z komputerem, Dziennik Polski, 2002-12-20

  Miałam stryja, zacnego człowieka, który w czasie wojny stracił nogę. Nie bał się śmierci, ale bardzo się frasował, czy po zmartwychwstaniu tę nogę odzyska.

  źródło: NKJP: Marta Bosak: Zmartwychwstajemy od chwili narodzin, Gazeta Krakowska, 2007-04-06

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. frasuję się
  frasujemy się
  2 os. frasujesz się
  frasujecie się
  3 os. frasuje się
  frasują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. frasowałem się
  +(e)m się frasował
  frasowałam się
  +(e)m się frasowała
  frasowałom się
  +(e)m się frasowało
  frasowaliśmy się
  +(e)śmy się frasowali
  frasowałyśmy się
  +(e)śmy się frasowały
  2 os. frasowałeś się
  +(e)ś się frasował
  frasowałaś się
  +(e)ś się frasowała
  frasowałoś się
  +(e)ś się frasowało
  frasowaliście się
  +(e)ście się frasowali
  frasowałyście się
  +(e)ście się frasowały
  3 os. frasował się
  frasowała się
  frasowało się
  frasowali się
  frasowały się

  bezosobnik: frasowano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się frasował
  będę się frasować
  będę się frasowała
  będę się frasować
  będę się frasowało
  będę się frasować
  będziemy się frasowali
  będziemy się frasować
  będziemy się frasowały
  będziemy się frasować
  2 os. będziesz się frasował
  będziesz się frasować
  będziesz się frasowała
  będziesz się frasować
  będziesz się frasowało
  będziesz się frasować
  będziecie się frasowali
  będziecie się frasować
  będziecie się frasowały
  będziecie się frasować
  3 os. będzie się frasował
  będzie się frasować
  będzie się frasowała
  będzie się frasować
  będzie się frasowało
  będzie się frasować
  będą się frasowali
  będą się frasować
  będą się frasowały
  będą się frasować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. frasujmy się
  2 os. frasuj się
  frasujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. frasowałbym się
  bym się frasował
  frasowałabym się
  bym się frasowała
  frasowałobym się
  bym się frasowało
  frasowalibyśmy się
  byśmy się frasowali
  frasowałybyśmy się
  byśmy się frasowały
  2 os. frasowałbyś się
  byś się frasował
  frasowałabyś się
  byś się frasowała
  frasowałobyś się
  byś się frasowało
  frasowalibyście się
  byście się frasowali
  frasowałybyście się
  byście się frasowały
  3 os. frasowałby się
  by się frasował
  frasowałaby się
  by się frasowała
  frasowałoby się
  by się frasowało
  frasowaliby się
  by się frasowali
  frasowałyby się
  by się frasowały

  bezosobnik: frasowano by się

  bezokolicznik: frasować się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: frasując się

  gerundium: frasowanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: frasujący się

  odpowiednik aspektowy: zafrasować się

 • bez ograniczeń + frasować się +
  CZYM
  bez ograniczeń + frasować się +
  o KOGO/CO
  bez ograniczeń + frasować się +
  że ZDANIE | ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE
CHRONOLOGIZACJA:
1541, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 22.10.2018