jeliciarstwo

 • spoż.  działalność polegająca na przetwarzaniu jelit zwierzęcych

 • CZŁOWIEK I TECHNIKA

  Przemysł

  rodzaje przemysłu

 • Do produktów ubocznych [przemysłu mięsnego] zalicza się skóry, jelita, pęcherze, rogi i inne „odpadki” [...]. Niektóre z nich były zawsze eksploatowane przez inne przemysły, jak np. skóry przez garbarstwo, jelita przez jeliciarstwo.

  źródło: Kazimierz Wiśniowski: Mięso i ważniejsze przetwory z mięsa, 1948 (SJPDor)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. jeliciarstwo
  jeliciarstwa
  D. jeliciarstwa
  jeliciarstw
  C. jeliciarstwu
  jeliciarstwom
  B. jeliciarstwo
  jeliciarstwa
  N. jeliciarstwem
  jeliciarstwami
  Ms. jeliciarstwie
  jeliciarstwach
  W. jeliciarstwo
  jeliciarstwa

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Zob. jelito

CHRONOLOGIZACJA:
1948, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2019