nacieszać się

 • wywoływać u siebie radość długotrwałym kontaktem z kimś albo czymś, o kim/czym mowa

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

 • Brat Robert [...] Polskę odwiedza raz na dwa lata i wtedy naciesza się rodziną, odwiedza przyjaciół i współbraci, a także, co bardzo ważne – podreperowuje swoje zdrowie.

  źródło: Internet: korneliaorwat.pl/oczami-misjonarza

  Po jakimś czasie dochodzimy do wylotu Doliny Prosieckiej. Niektórzy nacieszają się wodą i korzystają z niej...

  źródło: Internet: gorybezgranic.pl

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nacieszam się
  nacieszamy się
  2 os. nacieszasz się
  nacieszacie się
  3 os. naciesza się
  nacieszają się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nacieszałem się
  +(e)m się nacieszał
  nacieszałam się
  +(e)m się nacieszała
  nacieszałom się
  +(e)m się nacieszało
  nacieszaliśmy się
  +(e)śmy się nacieszali
  nacieszałyśmy się
  +(e)śmy się nacieszały
  2 os. nacieszałeś się
  +(e)ś się nacieszał
  nacieszałaś się
  +(e)ś się nacieszała
  nacieszałoś się
  +(e)ś się nacieszało
  nacieszaliście się
  +(e)ście się nacieszali
  nacieszałyście się
  +(e)ście się nacieszały
  3 os. nacieszał się
  nacieszała się
  nacieszało się
  nacieszali się
  nacieszały się

  bezosobnik: nacieszano się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się nacieszał
  będę się nacieszać
  będę się nacieszała
  będę się nacieszać
  będę się nacieszało
  będę się nacieszać
  będziemy się nacieszali
  będziemy się nacieszać
  będziemy się nacieszały
  będziemy się nacieszać
  2 os. będziesz się nacieszał
  będziesz się nacieszać
  będziesz się nacieszała
  będziesz się nacieszać
  będziesz się nacieszało
  będziesz się nacieszać
  będziecie się nacieszali
  będziecie się nacieszać
  będziecie się nacieszały
  będziecie się nacieszać
  3 os. będzie się nacieszał
  będzie się nacieszać
  będzie się nacieszała
  będzie się nacieszać
  będzie się nacieszało
  będzie się nacieszać
  będą się nacieszali
  będą się nacieszać
  będą się nacieszały
  będą się nacieszać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nacieszajmy się
  2 os. nacieszaj się
  nacieszajcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nacieszałbym się
  bym się nacieszał
  nacieszałabym się
  bym się nacieszała
  nacieszałobym się
  bym się nacieszało
  nacieszalibyśmy się
  byśmy się nacieszali
  nacieszałybyśmy się
  byśmy się nacieszały
  2 os. nacieszałbyś się
  byś się nacieszał
  nacieszałabyś się
  byś się nacieszała
  nacieszałobyś się
  byś się nacieszało
  nacieszalibyście się
  byście się nacieszali
  nacieszałybyście się
  byście się nacieszały
  3 os. nacieszałby się
  by się nacieszał
  nacieszałaby się
  by się nacieszała
  nacieszałoby się
  by się nacieszało
  nacieszaliby się
  by się nacieszali
  nacieszałyby się
  by się nacieszały

  bezosobnik: nacieszano by się

  bezokolicznik: nacieszać się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: nacieszając się

  gerundium: nacieszanie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: nacieszający się

  odpowiednik aspektowy: nacieszyć się

 • bez ograniczeń + nacieszać się +
  KIM/CZYM
 • Zob. cieszyć

CHRONOLOGIZACJA:
1839, Ołtarzyk polski to jest zbiór nabożeństwa katolickiego, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2021