debit

 • zezwolenie na sprzedawanie zagranicznych pism lub książek na terenie państwa, w którym obowiązuje cenzura
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

 • hiperonimy:  zezwolenie
 • Ni to legalne - bo mają jawnych autorów i adresy kontaktowe - ni to podziemne - bo piszą co chcą, widać, że wychodzą poza cenzurą, bez debitu, pokątnie, powielane, rozmazane.

  źródło: NKJP: Małgorzata Szejnert: Czarny ogród, 2007

  Granatowy policjant z orłem śląskim na naramienniku po stwierdzeniu, że w narożnej budce z dziennikami nie ma pism niemieckich bez debitu, skręca w przecznicę.

  źródło: NKJP: Zygmunt Haupt: Baskijski diabel : opowiadania i reportaże, 2007

  Na podstawie tych aktów prawnych MSZ mogło nie tylko dokonywać – na wniosek MSZ – konfiskat określonych artykułów w prasie polskiej, ale odbierać debit pocztowy i zakazywać rozpowszechniania czasopism zagranicznych, uznanych za szkodliwe z punktu widzenia interesów państwa polskiego.

  źródło: NKJP: Michowicz Waldemar: Historia dyplomacji polskiej, 1995

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m3

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. debit
  debity
  D. debitu
  debitów
  C. debitowi
  debitom
  B. debit
  debity
  N. debitem
  debitami
  Ms. debicie
  debitach
  W. debicie
  debity

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • fr. débit 'zbyt, sprzedaż'

CHRONOLOGIZACJA:
1787, Replika ze strony szlachetnego Rocha Wirmzer, polona.pl
Inne znaczenie: 'dług'
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020