egzogeniczny

 • nauk.  dotyczący czynników i oddziaływań zewnętrznych
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości materii

  jakość i intensywność

 • synonimy:  egzogenny
  sprzeczne:  endogeniczny
  endogenny
  • funkcja egzogeniczna
 • Aktywność lodowców, podobnie jak innych egzogenicznych czynników geomorfologicznych, można sprowadzić do działalności erozyjnej, transportowej i depozycyjnej.

  źródło: NKJP: Jacek Jania: Glacjologia: nauka o lodowcach, 1993

  Dotyczy to zarówno procesów rozwoju endogenicznego (przedsiębiorczość, sprawnie działające samorządy, mobilizacja społeczna), jak i egzogenicznego (intensywny napływ kapitału zagranicznego do tych regionów).

  źródło: NKJP: Beata Glinka: Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości w Polsce, 2008

  Wyjaśniono związki między przyczynami i skutkami procesów egzogenicznych kształtujących powierzchnię Ziemi.

  źródło: Internet: scholaris.pl, 2010-11-15

  Wśród czynników egzogenicznych wyróżnia się czynniki mające bezpośredni wpływ na proces tworzenia grup bankowo-ubezpieczeniowych oraz wpływające pośrednio poprzez zmianę warunków działania całego systemu finansowego.

  źródło: NKJP: Oskar Kowalewski: Bancassurance. Stan i perspektywy, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2003-06-03

  Generalnie należy stwierdzić, że w przypadku Łodzi wzrost ilościowy sektora endogenicznego i złożoności składników egzogenicznych (zmniejszenie specjalizacji bazy ekonomicznej miasta), zawsze w jej historii sprzyjały rozwojowi egzogenicznych funkcji regionalnych.

  źródło: NKJP: Andrzej Suliborski: Funkcje i struktura funkcjonalna miast: studia empiryczno-teoretyczne: komentarz do zbioru monotematycznych publikacji stanowiących rozprawę habilitacyjną, 2001

 • część mowy: przymiotnik


  Stopień równy

  liczba pojedyncza
  m1 m2 m3 n1, n2 ż
  M. egzogeniczny
  egzogeniczny
  egzogeniczny
  egzogeniczne
  egzogeniczna
  D. egzogenicznego
  egzogenicznego
  egzogenicznego
  egzogenicznego
  egzogenicznej
  C. egzogenicznemu
  egzogenicznemu
  egzogenicznemu
  egzogenicznemu
  egzogenicznej
  B. egzogenicznego
  egzogenicznego
  egzogeniczny
  egzogeniczne
  egzogeniczną
  N. egzogenicznym
  egzogenicznym
  egzogenicznym
  egzogenicznym
  egzogeniczną
  Ms. egzogenicznym
  egzogenicznym
  egzogenicznym
  egzogenicznym
  egzogenicznej
  W. egzogeniczny
  egzogeniczny
  egzogeniczny
  egzogeniczne
  egzogeniczna
  liczba mnoga
  p1 m1 ndepr m1 depr pozostałe
  M. egzogeniczni
  egzogeniczni
  egzogeniczne
  egzogeniczne
  D. egzogenicznych
  egzogenicznych
  egzogenicznych
  egzogenicznych
  C. egzogenicznym
  egzogenicznym
  egzogenicznym
  egzogenicznym
  B. egzogenicznych
  egzogenicznych
  egzogenicznych
  egzogeniczne
  N. egzogenicznymi
  egzogenicznymi
  egzogenicznymi
  egzogenicznymi
  Ms. egzogenicznych
  egzogenicznych
  egzogenicznych
  egzogenicznych
  W. egzogeniczni
  egzogeniczni
  egzogeniczne
  egzogeniczne
 • Rz + egzogeniczny + bez ograniczeń
  szyk: neutralny
 • ang. exogenous

  fr. exogène

  niem. exogen

  gr. éksō '(na) zewnątrz' + gr. génos 'pochodzenie, ród'

CHRONOLOGIZACJA:
1896, Bronisław Gustawicz, Z wycieczki do Lubeki, Trawemundy, Kiel i Hamburga. Wspomnienia z 67 zjazdu niemieckich przyrodników i lekarzy, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020