warcholić się

 • książk.  pejorat.  kłócić się oraz wywoływać zamęt, a także łamać prawo w celu osiągnięcia własnych korzyści
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

 • - Podli są ci Germanie i Celtowie - sarkał Kalias, bo nie mógł przeboleć zniewagi i krzywdy, jaka spotkała ukochanego wodza. - Warcholą się, kłócą, zdradzają...

  źródło: NKJP: Halina Rudnicka: Uczniowie Spartakusa, 1996

  Rodzima prawica na szczęście już się nie warcholi, tylko wykazuje zdumiewający brak wyobraźni w grze zwanej „bitwą o Polskę”.

  źródło: NKJP: Internet

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. warcholę się
  warcholimy się
  2 os. warcholisz się
  warcholicie się
  3 os. warcholi się
  warcholą się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. warcholiłem się
  +(e)m się warcholił
  warcholiłam się
  +(e)m się warcholiła
  warcholiłom się
  +(e)m się warcholiło
  warcholiliśmy się
  +(e)śmy się warcholili
  warcholiłyśmy się
  +(e)śmy się warcholiły
  2 os. warcholiłeś się
  +(e)ś się warcholił
  warcholiłaś się
  +(e)ś się warcholiła
  warcholiłoś się
  +(e)ś się warcholiło
  warcholiliście się
  +(e)ście się warcholili
  warcholiłyście się
  +(e)ście się warcholiły
  3 os. warcholił się
  warcholiła się
  warcholiło się
  warcholili się
  warcholiły się

  bezosobnik: warcholono się

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę się warcholił
  będę się warcholić
  będę się warcholiła
  będę się warcholić
  będę się warcholiło
  będę się warcholić
  będziemy się warcholili
  będziemy się warcholić
  będziemy się warcholiły
  będziemy się warcholić
  2 os. będziesz się warcholił
  będziesz się warcholić
  będziesz się warcholiła
  będziesz się warcholić
  będziesz się warcholiło
  będziesz się warcholić
  będziecie się warcholili
  będziecie się warcholić
  będziecie się warcholiły
  będziecie się warcholić
  3 os. będzie się warcholił
  będzie się warcholić
  będzie się warcholiła
  będzie się warcholić
  będzie się warcholiło
  będzie się warcholić
  będą się warcholili
  będą się warcholić
  będą się warcholiły
  będą się warcholić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. warcholmy się
  2 os. warchol się
  warcholcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. warcholiłbym się
  bym się warcholił
  warcholiłabym się
  bym się warcholiła
  warcholiłobym się
  bym się warcholiło
  warcholilibyśmy się
  byśmy się warcholili
  warcholiłybyśmy się
  byśmy się warcholiły
  2 os. warcholiłbyś się
  byś się warcholił
  warcholiłabyś się
  byś się warcholiła
  warcholiłobyś się
  byś się warcholiło
  warcholilibyście się
  byście się warcholili
  warcholiłybyście się
  byście się warcholiły
  3 os. warcholiłby się
  by się warcholił
  warcholiłaby się
  by się warcholiła
  warcholiłoby się
  by się warcholiło
  warcholiliby się
  by się warcholili
  warcholiłyby się
  by się warcholiły

  bezosobnik: warcholono by się

  bezokolicznik: warcholić się

  imiesłów przysłówkowy współczesny: warcholąc się

  gerundium: warcholenie się

  imiesłów przymiotnikowy czynny: warcholący się

 • psł. *vr̥šiti [< *vr̥chiti] 'kręcić, wiercić się, miotać się'

  Pol. dawne warcholić się to czasownik intensywny z przyrostkiem -ol- (jak w biadolić, pierdolić) od niezachowanego czas. *wrachać czy *warsić bądź *warszyć, na który pośrednio wskazuje pol. dawne (XVI w.) warch/wark ‘gniew, uraza, złość’ (Bor.).

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVII w., KorBa
Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2020