pasersko

 • tak, że coś wiąże się z paserstwem lub paserem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  przestępstwa

 • [...] tak naprawdę ciągle handlujemy [...] pasersko pozyskaną własnością.

  źródło: Internet: ie.senat.gov.pl

  [...] ziemię pasersko od czerwonych wziętą dalej się trzyma.

  źródło: Internet: chetkowski.blog.polityka.pl

 • część mowy: przysłówek

 • Od: paser

CHRONOLOGIZACJA:
2006, Zapis stenograficzny (175) ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej (23.) oraz Komisji Ustawodawczej (20.) w dniu 29 marca 2006 r., ie.senat.gov.pl
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2023