• Definicja
  książk. 

  taki, który ma wkrótce nastąpić

 • Kwalifikacja tematyczna

  KATEGORIE FIZYCZNE
  arrow down
  Cechy i właściwości czasu
  arrow down
  upływ czasu

 • Relacje znaczeniowe

  synonimy: szybki

 • Połączenia
  • rychły finał, koniec, kres, upadek, zgon; powrót; przyjazd, wyjazd; wybuch; termin; rychła akcesja; finalizacja, realizacja, ratyfikacja; beatyfikacja; dymisja; klęska, katastrofa; likwidacja, odbudowa; nowelizacja; obniżka, podwyżka; poprawa; przeprowadzka, wizyta; odpowiedź; zima; śmierć; zmiana; rychłe członkostwo, małżeństwo, zamążpójście; nadejście, spotkanie; przyjęcie, rozpoczęcie, zakończenie; rozwiązanie; uchwalenie; zwycięstwo; rychłe wybory
 • Cytaty

  Drobne wahania koniunktury giełdowej nie zmieniają faktu, że wokół parkietu nie widać sygnałów zapowiadających rychłe i trwałe odwrócenie tendencji na korzyść inwestorów.

  źródło: NKJP: Popyt w dogrywkach, Dziennik Polski, 1999-11-03

  Panu Stanisławowi Ostachowskiemu, który z czwartku na piątek nabawił się na wierch[u] Bańskiej czterdziestostopniowej gorączki, życzymy serdecznie rychłego powrotu do zdrowia.

  źródło: NKJP: W Szaflarach i okolicy - Zmagania z zimą, prasa, Tygodnik Podhalański, nr 4, 2000

  Tymczasem część przebywającego w Krzemieńcu korpusu dyplomatycznego coraz natarczywiej żądała możliwie najrychlejszego przemieszczenia się ku granicy rumuńskiej.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Duraczyński: Rząd polski na uchodźstwie1939-1345 : organizacja, personalia, polityka, 1993

  Niestety, optymistyczne dane statystyczne nie gwarantują rychłej poprawy nastrojów społecznych.

  źródło: NKJP: Dziennik Polski, 2003-08-25

 • Odmiana
  część mowy: przymiotnik
  stopień równy
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:rychłyrychłyrychłyrychłerychła
  D:rychłegorychłegorychłegorychłegorychłej
  C:rychłemurychłemurychłemurychłemurychłej
  B:rychłegorychłegorychłyrychłerychłą
  N:rychłymrychłymrychłymrychłymrychłą
  Ms:rychłymrychłymrychłymrychłymrychłej
  W:rychłyrychłyrychłyrychłerychła
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:rychlirychlirychłerychłe
  D:rychłychrychłychrychłychrychłych
  C:rychłymrychłymrychłymrychłym
  B:rychłychrychłychrychłychrychłe
  N:rychłymirychłymirychłymirychłymi
  Ms:rychłychrychłychrychłychrychłych
  W:rychlirychlirychłerychłe
  stopień wyższy
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:rychlejszyrychlejszyrychlejszyrychlejszerychlejsza
  D:rychlejszegorychlejszegorychlejszegorychlejszegorychlejszej
  C:rychlejszemurychlejszemurychlejszemurychlejszemurychlejszej
  B:rychlejszegorychlejszegorychlejszyrychlejszerychlejszą
  N:rychlejszymrychlejszymrychlejszymrychlejszymrychlejszą
  Ms:rychlejszymrychlejszymrychlejszymrychlejszymrychlejszej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:rychlejsirychlejsirychlejszerychlejsze
  D:rychlejszychrychlejszychrychlejszychrychlejszych
  C:rychlejszymrychlejszymrychlejszymrychlejszym
  B:rychlejszychrychlejszychrychlejszychrychlejsze
  N:rychlejszymirychlejszymirychlejszymirychlejszymi
  Ms:rychlejszychrychlejszychrychlejszychrychlejszych
 • Pochodzenie

  płn. psł. *rychlъ 'będący w ruchu, poruszający się, ruchliwy', 'taki, który poruszając się wyrasta (np. o cieście), pulchny'
  Budowa wskazuje na pierwotny imiesłów hipotetycznego czasownika *rychnǫti, który należy łączyć z psł. *rušiti (zob. ruszyć).
  Już w st.pol. szereg znaczeń wtórnych ‘ruchliwy, szybki' > 'wykonywany w krótkim czasie, bez zwłoki, bez ociągania się’, ‘taki, który ma wkrótce nastąpić, niedaleki’, ‘wczesny’; ‘wykonujący bez zwłoki, chętny, ochotny’, ‘porywczy, popędliwy’.

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2011