• Definicja

  używać czegoś w jakiejś sytuacji w celu osiągnięcia określonego celu

 • Kwalifikacja tematyczna

  ATEMATYCZNY

 • Połączenia
  • spółka stosuje coś; ludzie stosują coś
  • stosować kosmetyk, krem, lek, preparat, substancję, środek (antykoncepcyjny), związek; dawkę, roztwór; urządzenie; chwyt, formę, metodę, narzędzie, podejście, politykę, praktykę, procedurę, rozwiązanie, sposób, strategię, system, taktykę, technikę, technologię, terapię, zabieg; model, typ; kryterium, mechanizm, normę, podział, prawo, regułę, skalę, standardy, wskaźnik, zależność, zasadę; termin, terminologię; instrumenty; karę; aresztowanie, przemoc, przymus, represje, torturę; podatek; stawkę; medytację
  • stosować do oczyszczania
  • stosować w praktyce; w rachunkowości; w produkcji; w badaniach; w leczeniu; w stężeniach; w przypadku czegoś
  • stosować z powodzeniem
  • stosować odpowiednio, właściwie; łącznie; dawniej, wówczas; dotąd, dotychczas; obecnie; często; głównie, powszechnie, wyłącznie, zazwyczaj, zwykle; szeroko; konsekwentnie; rzadko
  • zacząć; można, należy, warto, wolno; powinien stosować; bywa stosowany
  • konieczność, obowiązek, zakaz; efekt, skutek stosowania
 • Cytaty

  - Jeśli szpital stosuje preparat dezynfekcyjny, który firma zarejestrowała według niezweryfikowanych norm wprowadzonych przez jedną panią magister, to czy za bezpieczeństwo pacjentów nadal odpowiada personel szpitala? - zastanawia się Piotr Chmielowski.

  źródło: NKJP: Paweł Walewski: Odkażanie ze skazą, Polityka, nr 2345, 2002-04-13

  Gwałtowni skazańcy nigdy nie powiedzą sami z siebie, że byli krzywdzeni lub zaniedbywani, bo przecież oni stosują przemoc właśnie po to, by zanegować doznaną dawniej krzywdę.

  źródło: NKJP: Wiktor Osiatyński: O zbrodniach i karach, 2003

  Golenie czy stosowanie kremów do depilacji likwiduje wyłącznie zewnętrzną część włosa - po zabiegu odrastają niemal od razu.

  źródło: NKJP: Agnieszka Fedorczyk: Laserem pod włos, Gazeta Wyborcza, 1999-04-24

 • Odmiana
  część mowy: czasownik
  aspekt: niedokonany
  tryb oznajmujący
  czas teraźniejszy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  stosuję
  1.os.
  stosujemy
  2.os.
  stosujesz
  2.os.
  stosujecie
  3.os.
  stosuje
  3.os.
  stosują
  czas przeszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  stosowałem
  +(e)m stosował
  1.os.
  ż
  stosowałam
  +(e)m stosowała
  mo
  stosowaliśmy
  +(e)śmy stosowali
  n
  stosowałom
  +(e)m stosowało
  ‑mo
  stosowałyśmy
  +(e)śmy stosowały

  m
  stosowałeś
  +(e)ś stosował
  2.os.
  ż
  stosowałaś
  +(e)ś stosowała
  mo
  stosowaliście
  +(e)ście stosowali
  n
  stosowałoś
  +(e)ś stosowało
  ‑mo
  stosowałyście
  +(e)ście stosowały

  m
  stosował
  3.os.
  ż
  stosowała
  mo
  stosowali
  n
  stosowało
  ‑mo
  stosowały

  +BEZOSOBNIK stosowano
  czas przyszły
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  będę stosował
  będę stosować
  1.os.
  ż
  będę stosowała
  będę stosować
  mo
  będziemy stosowali
  będziemy stosować
  n
  będę stosowało
  będę stosować
  ‑mo
  będziemy stosowały
  będziemy stosować

  m
  będziesz stosował
  będziesz stosować
  2.os.
  ż
  będziesz stosowała
  będziesz stosować
  mo
  będziecie stosowali
  będziecie stosować
  n
  będziesz stosowało
  będziesz stosować
  ‑mo
  będziecie stosowały
  będziecie stosować

  m
  będzie stosował
  będzie stosować
  3.os.
  ż
  będzie stosowała
  będzie stosować
  mo
  będą stosowali
  będą stosować
  n
  będzie stosowało
  będzie stosować
  ‑mo
  będą stosowały
  będą stosować
  tryb rozkazujący
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  1.os.
  stosujmy
  2.os.
  stosuj
  2.os.
  stosujcie
  tryb warunkowy
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  m
  stosowałbym
  +bym stosował
  1.os.
  ż
  stosowałabym
  +bym stosowała
  mo
  stosowalibyśmy
  +byśmy stosowali
  n
  stosowałobym
  +bym stosowało
  ‑mo
  stosowałybyśmy
  +byśmy stosowały

  m
  stosowałbyś
  +byś stosował
  2.os.
  ż
  stosowałabyś
  +byś stosowała
  mo
  stosowalibyście
  +byście stosowali
  n
  stosowałobyś
  +byś stosowało
  ‑mo
  stosowałybyście
  +byście stosowały

  m
  stosowałby
  +by stosował
  3.os.
  ż
  stosowałaby
  +by stosowała
  mo
  stosowaliby
  +by stosowali
  n
  stosowałoby
  +by stosowało
  ‑mo
  stosowałyby
  +by stosowały

  +BEZOSOBNIK stosowano by
  bezokolicznik: stosować
  imiesłów przysłówkowy współczesny: stosując
  gerundium: stosowanie
  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  stosowanie
  M:
  stosowania
  D:
  stosowania
  D:
  stosowań
  C:
  stosowaniu
  C:
  stosowaniom
  B:
  stosowanie
  B:
  stosowania
  N:
  stosowaniem
  N:
  stosowaniami
  Ms:
  stosowaniu
  Ms:
  stosowaniach
  W:
  stosowanie
  W:
  stosowania
  imiesłów przymiotnikowy czynny: stosujący
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:stosującystosującystosującystosującestosująca
  D:stosującegostosującegostosującegostosującegostosującej
  C:stosującemustosującemustosującemustosującemustosującej
  B:stosującegostosującegostosującystosującestosującą
  N:stosującymstosującymstosującymstosującymstosującą
  Ms:stosującymstosującymstosującymstosującymstosującej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:stosującystosującystosującestosujące
  D:stosującychstosującychstosującychstosujących
  C:stosującymstosującymstosującymstosującym
  B:stosującychstosującychstosującychstosujące
  N:stosującymistosującymistosującymistosującymi
  Ms:stosującychstosującychstosującychstosujących
  imiesłów przymiotnikowy bierny: stosowany
  liczba pojedyncza
  m1m2m3n1, n2ż
  M:stosowanystosowanystosowanystosowanestosowana
  D:stosowanegostosowanegostosowanegostosowanegostosowanej
  C:stosowanemustosowanemustosowanemustosowanemustosowanej
  B:stosowanegostosowanegostosowanystosowanestosowaną
  N:stosowanymstosowanymstosowanymstosowanymstosowaną
  Ms:stosowanymstosowanymstosowanymstosowanymstosowanej
  liczba mnoga
  p1m1
  ndepr
  m1
  depr
  pozostałe
  M:stosowanistosowanistosowanestosowane
  D:stosowanychstosowanychstosowanychstosowanych
  C:stosowanymstosowanymstosowanymstosowanym
  B:stosowanychstosowanychstosowanychstosowane
  N:stosowanymistosowanymistosowanymistosowanymi
  Ms:stosowanychstosowanychstosowanychstosowanych
  odpowiednik aspektowy: zastosować
 • Składnia

  Rz osobowy+stosować+
  CO+(w CZYM)
  bez ograniczeń+stosować+
  CO+(do CZEGO)

 • Pochodzenie

  z śr.-w.-niem. stôʒen 'uderzając dosuwać, poruszać, rozprzestrzeniać; ścieśniać, skupiać; ubijać, tłuc'
  Por. współczesne niem. stoßen ‘uderzać, trącać, posuwać, wtykać, wpychać’.
  Punktem wyjścia licznych wtórnych znaczeń powstałych już na gruncie polskim było dawne 'przytykać, przykładać, przysuwać, przystawiać'.

CHRONOLOGIZACJA:
XVI w., Bor