los

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
ironia losu
chichot losu
ktoś bierze coś w swoje ręce
ktoś kusi los
ktoś pozostawia kogoś/coś własnemu losowi
ktoś pozostawia kogoś/coś swojemu losowi
ktoś zostawia kogoś/coś własnemu/swojemu losowi
ktoś pozostawił kogoś/coś własnemu losowi
ktoś pozostawił kogoś/coś swojemu losowi
ktoś zostawił kogoś/coś własnemu/swojemu losowi
ktoś pozostawił kogoś/coś własnemu losowi
ktoś pozostawił kogoś/coś swojemu losowi
ktoś zostawił kogoś/coś własnemu/swojemu losowi
ktoś wygrał los na loterii
ktoś wygrywa los na loterii
ktoś wyzwał los
ktoś wyzywa los
ktoś zostaje na łasce losu
ktoś został na łasce losu
ktoś pozostał na łasce losu
ktoś zostawia kogoś na pastwę losu
ktoś zostawia kogoś na łasce losu
ktoś pozostawia kogoś na łasce losu
ktoś rzuca kogoś na pastwę losu
ktoś porzuca kogoś na pastwę losu
ktoś zostawia kogoś na łaskę losu
ktoś pozostawia kogoś na łaskę losu
ktoś pozostawia kogoś na pastwę losu
ktoś pozostawia kogoś/coś własnemu losowi
ktoś pozostawia kogoś/coś swojemu losowi
ktoś zostawia kogoś/coś własnemu/swojemu losowi
ktoś zostawił kogoś na pastwę losu
ktoś porzucił kogoś na łaskę losu
ktoś wydał kogoś na łaskę losu
ktoś rzucił kogoś na pastwę losu
ktoś pozostawił kogoś na pastwę losu
ktoś zostawił kogoś na łaskę losu
ktoś zostawił kogoś na łasce losu
ktoś pozostawił kogoś na łasce losu
ktoś pozostawił kogoś na łaskę losu
ktoś pozostawił kogoś/coś własnemu losowi
ktoś pozostawił kogoś/coś swojemu losowi
ktoś zostawił kogoś/coś własnemu/swojemu losowi
los drwi z kogoś
los szczęścia
los zadrwił z kogoś
masz babo placek
masz ci los
na los szczęścia
ofiara losu
pech prześladuje kogoś/coś
los prześladuje kogoś/coś
pełny los
pusty los
ręka Boga
ręka losu
szczęście się uśmiechnęło do kogoś
los się do kogoś uśmiechnął
szczęście się uśmiecha do kogoś
los się do kogoś uśmiecha
uśmiech losu
wolny los
wybraniec losu
zdany na łaskę losu
Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2013