zrusyfikować się

 • książk.  przyjąć język, kulturę, obyczajowość rosyjską, nie będąc z pochodzenia Rosjaninem
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Przynależność i podział terytorialny

  państwa, miasta, obszary geograficzne


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  języki świata

 • W szkołach wyższych na terenie cesarstwa nie prowadzono polityki rusyfikacyjnej wśród Polaków. Uważano bowiem, że zrusyfikują się oni w sposób naturalny poprzez środowisko rosyjskie, w którym przebywali.

  źródło: Krzysztof Stępnik: Twórczość Elizy Orzeszkowej, 2001 (books.google.pl)

  Ważną ostoją polskości stał się - obok rodziny - Kościół, gdzie nabożeństwa odprawiano po polsku. Nie należy też zapominać o zespole pieśni i tańca „Wilia” [...]. Te miejsca pozwoliły przechować naszą tożsamość, bo trzeba [...] dodać, że część Polaków zrusyfikowała się i zlituanizowała.

  źródło: NKJP: Galeria polska, Dziennik Polski, 2003-12-20

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zrusyfikuję się
  zrusyfikujemy się
  2 os. zrusyfikujesz się
  zrusyfikujecie się
  3 os. zrusyfikuje się
  zrusyfikują się

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zrusyfikowałem się
  +(e)m się zrusyfikował
  zrusyfikowałam się
  +(e)m się zrusyfikowała
  zrusyfikowałom się
  +(e)m się zrusyfikowało
  zrusyfikowaliśmy się
  +(e)śmy się zrusyfikowali
  zrusyfikowałyśmy się
  +(e)śmy się zrusyfikowały
  2 os. zrusyfikowałeś się
  +(e)ś się zrusyfikował
  zrusyfikowałaś się
  +(e)ś się zrusyfikowała
  zrusyfikowałoś się
  +(e)ś się zrusyfikowało
  zrusyfikowaliście się
  +(e)ście się zrusyfikowali
  zrusyfikowałyście się
  +(e)ście się zrusyfikowały
  3 os. zrusyfikował się
  zrusyfikowała się
  zrusyfikowało się
  zrusyfikowali się
  zrusyfikowały się

  bezosobnik: zrusyfikowano się

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. zrusyfikujmy się
  2 os. zrusyfikuj się
  zrusyfikujcie się

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. zrusyfikowałbym się
  bym się zrusyfikował
  zrusyfikowałabym się
  bym się zrusyfikowała
  zrusyfikowałobym się
  bym się zrusyfikowało
  zrusyfikowalibyśmy się
  byśmy się zrusyfikowali
  zrusyfikowałybyśmy się
  byśmy się zrusyfikowały
  2 os. zrusyfikowałbyś się
  byś się zrusyfikował
  zrusyfikowałabyś się
  byś się zrusyfikowała
  zrusyfikowałobyś się
  byś się zrusyfikowało
  zrusyfikowalibyście się
  byście się zrusyfikowali
  zrusyfikowałybyście się
  byście się zrusyfikowały
  3 os. zrusyfikowałby się
  by się zrusyfikował
  zrusyfikowałaby się
  by się zrusyfikowała
  zrusyfikowałoby się
  by się zrusyfikowało
  zrusyfikowaliby się
  by się zrusyfikowali
  zrusyfikowałyby się
  by się zrusyfikowały

  bezosobnik: zrusyfikowano by się

  bezokolicznik: zrusyfikować się

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: zrusyfikowawszy się

  gerundium: zrusyfikowanie się

  odpowiednik aspektowy: rusyfikować się

CHRONOLOGIZACJA:
1872, Tygodnik Wielkopolski, nr 32, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2021