CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SKN: (inne znaczenie)
SJPXVII
STR: (inne znaczenie)
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2016