dziwić

 • powodować, że ktoś się dziwi
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

 • Prawnik. To ten, który mnie dziwił swoimi prawicowymi poglądami.

  źródło: NKJP: Czesław Miłosz: Abecadło Miłosza, 1997

  Resztki ścian błyszczą złoceniami i dziwią nas ciężkim bogactwem ornamentów.

  źródło: NKJP: Tadeusz Konwicki: Wiatr i pył, 2008

  Kobieta unosi brwi, zupełnie jak Karol, nie wiadomo, czy dziwi ją decyzja Marty, czy to, co się dzieje na placyku z nieczynną fontanną.

  źródło: NKJP: Anna Onichimowska: Trzecie oko, 2009

  Nie mam oczywiście pretensji, że spacerujesz z chłopcem, trochę mnie po prostu dziwi, że uważasz ten fakt za coś, co należy ukrywać.

  źródło: NKJP: Ewa Nowacka: Może nie, może tak, 1976

  Radnego [...] dziwi, dlaczego nie dotrzymano terminu spłaty odsetek, skoro były na to pieniądze.

  źródło: NKJP: K. Juszczak: VII sesja Rady Gminy w Kobylej Górze: Jednogłośnie, ale z zastrzeżeniami, Czas Ostrzeszowski, 18, 2007

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dziwię
  dziwimy
  2 os. dziwisz
  dziwicie
  3 os. dziwi
  dziwią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dziwiłem
  +(e)m dziwił
  dziwiłam
  +(e)m dziwiła
  dziwiłom
  +(e)m dziwiło
  dziwiliśmy
  +(e)śmy dziwili
  dziwiłyśmy
  +(e)śmy dziwiły
  2 os. dziwiłeś
  +(e)ś dziwił
  dziwiłaś
  +(e)ś dziwiła
  dziwiłoś
  +(e)ś dziwiło
  dziwiliście
  +(e)ście dziwili
  dziwiłyście
  +(e)ście dziwiły
  3 os. dziwił
  dziwiła
  dziwiło
  dziwili
  dziwiły

  bezosobnik: dziwiono

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę dziwił
  będę dziwić
  będę dziwiła
  będę dziwić
  będę dziwiło
  będę dziwić
  będziemy dziwili
  będziemy dziwić
  będziemy dziwiły
  będziemy dziwić
  2 os. będziesz dziwił
  będziesz dziwić
  będziesz dziwiła
  będziesz dziwić
  będziesz dziwiło
  będziesz dziwić
  będziecie dziwili
  będziecie dziwić
  będziecie dziwiły
  będziecie dziwić
  3 os. będzie dziwił
  będzie dziwić
  będzie dziwiła
  będzie dziwić
  będzie dziwiło
  będzie dziwić
  będą dziwili
  będą dziwić
  będą dziwiły
  będą dziwić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. dziwmy
  2 os. dziw
  dziwcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. dziwiłbym
  bym dziwił
  dziwiłabym
  bym dziwiła
  dziwiłobym
  bym dziwiło
  dziwilibyśmy
  byśmy dziwili
  dziwiłybyśmy
  byśmy dziwiły
  2 os. dziwiłbyś
  byś dziwił
  dziwiłabyś
  byś dziwiła
  dziwiłobyś
  byś dziwiło
  dziwilibyście
  byście dziwili
  dziwiłybyście
  byście dziwiły
  3 os. dziwiłby
  by dziwił
  dziwiłaby
  by dziwiła
  dziwiłoby
  by dziwiło
  dziwiliby
  by dziwili
  dziwiłyby
  by dziwiły

  bezosobnik: dziwiono by

  bezokolicznik: dziwić

  imiesłów przysłówkowy współczesny: dziwiąc

  gerundium: dziwienie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: dziwiący

  odpowiednik aspektowy: zdziwić

 • bez ograniczeń + dziwić +
  KOGO + (CZYM)
  (to), że ZDANIE | ZDANIE PYTAJNOZALEŻNE + dziwić +
  KOGO
 • psł. *diviti 'patrzeć z podziwem, obserwować; wprawiać w podziw, zdumienie'

CHRONOLOGIZACJA:
XV w., Bańk
XV w., Bor
Data ostatniej modyfikacji: 13.05.2014