burmistrz

 • stojący na czele rady samorządu urzędnik, który zarządza miastem lub gminą
 • Jeżeli wyrazu burmistrz używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równokształtna z M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. burmistrz Joanna Kowalska przyszła, wywiad z nową burmistrz, Joanną Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju m1, np.: wywiad z nowym burmistrzem, Joanną Kowalską.

 • [burmistsz] lub [burmisczsz] lub pot. [burmiszczsz]

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie


  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Najbliższe środowisko życia człowieka

  miasto

 • hiperonimy:  urzędnik
  • lewicowy; były, dotychczasowy, dzisiejszy, nowy, obecny, ówczesny, poprzedni, przyszły, wybrany; bezsilny, dobry; miejscowy; kcyński, nakielski... burmistrz
  • burmistrz gminy (Kamień Krajeński, Wesoła...), miasta (Kuźnia Raciborska, Mławy...); Andrychowa, Działdowa, Świecia, Zakopanego,...; Nowego Jorku, Rzymu, ...
  • burmistrz z ramienia Przymierza, Samoobrony RP; burmistrzowie z gmin (powiatu myślenickiego, tarnowskiego...), z powiatu (kieleckiego, tarnowskiego...)
  • burmistrz w gminie, w mieście; w Alwerni, w Gorlicach...
  • burmistrz i członkowie zarządu, burmistrz i delegat, burmistrz i dyrektor, burmistrz i działacz, burmistrz i kierownik, burmistrz i komendant, burmistrz i prezes, burmistrz i prezydent, burmistrz i rada (gminy, miejska...), burmistrz i samorząd, burmistrz i sekretarz, burmistrz i starosta, burmistrz i wiceburmistrz, burmistrz i wicestarosta, burmistrz i wojewoda, burmistrz i wójt, burmistrz i zarząd, burmistrz i zastępca; burmistrz i gmina; burmistrzowie i skarbnicy, burmistrzowie i sołtysi
  • pełnomocnik, przedstawiciel, rzeczniczka, współpracownicy, zastępca; akceptacja, apel, działalność, inicjatywa, kompetencje, pomysł, wniosek; biurko, biuro, gabinet, insygnia; fotel, funkcja, kadencja, mandat, praca, urząd; kandydatura, wybór; nagroda, puchar; auto, pensja, (prywatna) posesja, uposażenie burmistrza
  • absolutorium, poparcie; pensja, podwyżka, wynagrodzenie dla burmistrza; apel, list, petycja, pismo, pretensje, prośba, skarga, wniosek do burmistrza; odpowiedź; gratulacje, kwiaty, nagroda, prezent, puchar, upominki, życzenia od burmistrza; interwencja, wizyta u burmistrza; zarzuty wobec burmistrza
  • kandydat, kandydatura, wybór; ataki, nagonka na burmistrza
  • delegacja; dialog, dyskusja, konsultacje, polemika, porozumienie, rozmowa, spotkanie; opłatek z burmistrzem; układy z burmistrzami
  • burmistrz apeluje, argumentuje, deklaruje, informuje, interweniuje, obiecuje, odpowiada, ogłasza, planuje, realizuje, wylicza, zapewnia; kandyduje; zatrudnia, zwalcza
  • podlegać, radzić, służyć, sprzyjać, udzielić/udzielać absolutorium; dać, odpowiedzieć/odpowiadać, przedłożyć, przedstawić; ufać, wierzyć; dziękować, gratulować, podarować, podziękować; wytknąć/wytykać, zarzucić/zarzucać burmistrzowi
  • reprezentować, zastąpić/zastępować; alarmować, informować, poinformować, poprosić, powiadomić, prosić, przekonywać, pytać, spytać, zapytać; mobilizować, monitować, naciskać, skłonić, zmusić, zobligować, zobowiązać; chwalić, poprzeć/popierać, wspierać; witać, zaprosić/zapraszać, żegnać; atakować, kontrolować, krytykować, obwinić/obwiniać, oskarżyć/oskarżać, pozwać, rozliczać, skarżyć, skrytykować, szantażować, szkalować, upominać; aresztować, usunąć burmistrza
  • mianować, wybrać; pozostać burmistrzem
  • apelować, kierować, pisać, przesłać/przesyłać, wystąpić, wystosować, zaapelować; iść, pójść, przyjść/przychodzić do burmistrza; dostać; zażądać, żądać od burmistrza; interweniować, protestować, załatwiać, złożyć u burmistrza
  • głosować, kandydować, startować; gwizdać na burmistrza
  • wytypowany, zaprzysiężony na burmistrza
  • dogadać się, negocjować, porozmawiać, porozumieć się, rozmawiać, kontaktować się, spotkać się, współpracować, wynegocjować z burmistrzem
  • na czele z burmistrzem
 • Były burmistrz widzi w geotermii wielką szansę dla Suchej.

  źródło: NKJP: Agata Paruch: Gorący temat, Dziennik Polski, 2001-08-24

  O godz. 12.00 przewidziane są zawody strzeleckie o puchar burmistrza miasta Lidzbarka [...].

  źródło: NKJP: W.Hagedorny: Święto braci kurkowych, Tygodnik Ciechanowski, 2002-07-19

  Edward Nykiel w ostatnich wyborach samorządowych starał się o fotel burmistrza Maszewa.

  źródło: NKJP: (cm): Nykiel nowym radnym, Gazeta Goleniowska, 2007-09-24

  - Tu władza należy do wojewody, a ten poparł burmistrza - mówi.

  źródło: NKJP: Jan Dziadul: Przeciąganie liny, Polityka, 2006-06-03

  Gdy jesienią 2002 r. Piotr Centała postanowił kandydować na burmistrza podbydgoskiego Nakła nad Notecią, ludziom spodobał się od razu.

  źródło: NKJP: Usenet, 2005-04-10

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. burmistrz
  burmistrze
  burmistrzowie
  ndepr
  burmistrze
  depr
  D. burmistrza
  burmistrzów
  C. burmistrzowi
  burmistrzom
  B. burmistrza
  burmistrzów
  N. burmistrzem
  burmistrzami
  Ms. burmistrzu
  burmistrzach
  W. burmistrzu
  burmistrze
  burmistrzowie
  ndepr
  burmistrze
  depr

 • bez ograniczeń + burmistrz +
  (CZEGO)
 • śr.-w.-niem. bur(g)-mīster

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 11.05.2011