ganić

 • książk.  słowami kierowanymi do kogoś wyrażać niezadowolenie z jego niewłaściwego postępowania
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich

  • ganić za brak czegoś
  • ostro ganić
  • chwalić i ganić
 • Chwalił gości za dojrzałość gry i wyprowadzanie kontrataków. Sędziego ganił natomiast za niepodyktowanie dwóch rzutów karnych.

  źródło: NKJP: Andrzej Wdowski: Nieskuteczni... goście, Dziennik Łódzki, 2003-09-29

  Gdy Monika mówiła o miłości, jaką żywi wobec matki, gdy ganiła media za przedstawienie jej matki w krzywym zwierciadle, miała łzy w oczach.

  źródło: NKJP: Clinton... „dobrze całuje”, Dziennik Polski, 1999-03-05

  Kilka lat temu odważyłam się pozować do czasopisma. Nie wstydzę się tego, jestem wręcz dumna. [...] Niektórzy bardzo to ganili, uważali za upadek moralny.

  źródło: NKJP: Andrzej Plęs: Naga prawda, Gazeta Krakowska, 2004-02-18

  Amerykanie także doceniają walory Lampego [...]. Chwalą łatwość rzutu polskiego gracza, panowanie nad piłką, warunki fizyczne. Ganią za zbyt słabą walkę pod tablicami, zbyt małą agresywność i zbyt częstą – jak na taki wzrost – grę z daleka od kosza.

  źródło: NKJP: Grzegorz Mikuła: Polacy u bram NBA!, Trybuna Śląska, 2003-06-26

  Hanka [...], która notabene sama nie ma dzieci, stale mnie gani, że źle wychowuję córki.

  źródło: NKJP: Barbara Szczepuła, Tadeusz Skutnik: Moje dzieci - moja miłość, Dziennik Bałtycki, 2000-02-18

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. ganię
  ganimy
  2 os. ganisz
  ganicie
  3 os. gani
  ganią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ganiłem
  +(e)m ganił
  ganiłam
  +(e)m ganiła
  ganiłom
  +(e)m ganiło
  ganiliśmy
  +(e)śmy ganili
  ganiłyśmy
  +(e)śmy ganiły
  2 os. ganiłeś
  +(e)ś ganił
  ganiłaś
  +(e)ś ganiła
  ganiłoś
  +(e)ś ganiło
  ganiliście
  +(e)ście ganili
  ganiłyście
  +(e)ście ganiły
  3 os. ganił
  ganiła
  ganiło
  ganili
  ganiły

  bezosobnik: ganiono

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę ganił
  będę ganić
  będę ganiła
  będę ganić
  będę ganiło
  będę ganić
  będziemy ganili
  będziemy ganić
  będziemy ganiły
  będziemy ganić
  2 os. będziesz ganił
  będziesz ganić
  będziesz ganiła
  będziesz ganić
  będziesz ganiło
  będziesz ganić
  będziecie ganili
  będziecie ganić
  będziecie ganiły
  będziecie ganić
  3 os. będzie ganił
  będzie ganić
  będzie ganiła
  będzie ganić
  będzie ganiło
  będzie ganić
  będą ganili
  będą ganić
  będą ganiły
  będą ganić

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. gańmy
  2 os. gań
  gańcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. ganiłbym
  bym ganił
  ganiłabym
  bym ganiła
  ganiłobym
  bym ganiło
  ganilibyśmy
  byśmy ganili
  ganiłybyśmy
  byśmy ganiły
  2 os. ganiłbyś
  byś ganił
  ganiłabyś
  byś ganiła
  ganiłobyś
  byś ganiło
  ganilibyście
  byście ganili
  ganiłybyście
  byście ganiły
  3 os. ganiłby
  by ganił
  ganiłaby
  by ganiła
  ganiłoby
  by ganiło
  ganiliby
  by ganili
  ganiłyby
  by ganiły

  bezosobnik: ganiono by

  bezokolicznik: ganić

  imiesłów przysłówkowy współczesny: ganiąc

  gerundium: ganienie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: ganiący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: ganiony

  odpowiednik aspektowy: zganić

 • bez ograniczeń + ganić +
  KOGO + (za CO)
  bez ograniczeń + ganić +
  KOGO + że ZDANIE
 • zach. psł. *ganiti 'strofować; złorzeczyć, lżyć'

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 15.12.2016