diabeł

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
adwokat diabła
Bóg wie
diabli wiedzą
coś idzie w diabły
coś poszło w diabły
diabeł nakrył ogonem
diabeł ogonem przykrył
diabeł ogonem miesza
diabeł ogonem namieszał
diabeł siedzi w kimś
diabeł tkwi w szczegółach
diabli biorą coś
diabli biorą kogoś
diabli nadali
diabli wzięli coś
diabli wzięli kogoś
diabła wart
diabła warty
do diabła I
u diabła
do stu diabłów
do stu tysięcy diabłów
do diabła i trochę
do diabła z kimś/czymś
gdzie diabeł mówi dobranoc
jak diabli
jak wszyscy diabli
jeden diabeł
ki diabeł
ktoś ma diabła za skórą
ktoś posłał do diabła kogoś
ktoś wysłał do diabła kogoś
ktoś posłał do wszystkich diabłów kogoś
ktoś posłał w diabły kogoś
ktoś wysłał do wszystkich diabłów kogoś
ktoś posyła do diabła kogoś
ktoś wysyła do diabła kogoś
ktoś wysyła do wszystkich diabłów kogoś
ktoś posyła w diabły kogoś
ktoś posyła do wszystkich diabłów kogoś
ktoś rzuca coś w kąt
ktoś rzuca coś w diabły
ktoś rzucił coś w kąt
ktoś rzucił coś w diabły
ktoś zawarł pakt z diabłem
licho kogoś niesie
diabli kogoś niosą
licho kogoś przyniosło
diabli kogoś przynieśli
diabli kogoś nadali
licho nie śpi
diabeł nie śpi
masz babo placek
masz diable kaftan
masz diable kubrak
na diabła
za diabła
ni diabła
niech kogoś/coś diabli
niech kogoś/coś diabli porwą
niech kogoś/coś diabli wezmą
pal licho
pal diabli
po diabła
po jakiego diabła
po kiego diabła
sam diabeł
samego diabła
w diabły
do stu diabłów
do diabła
za diabła
ni diabła
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2014