autoironia

 • książk.  ironia odnoszona do samego siebie
 • [au-toirońja]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Ocena i wartościowanie

  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

 • hiperonimy:  ironia
  • autoironia i dystans, autoironia i groteska, ironia i autoironia; humor i autoironia
  • dawka, doza, nuta, odrobina, szczypta; stopień autoironii
 • Śmiech jest podstawą życiowego optymizmu, a autoironia chroni człowieka od zarozumialstwa i egoizmu [...].

  źródło: NKJP: Z ziemi leszczyńskiej, Gazeta Poznańska, 2006-04-27

  Wieczór autorski był taki jak książka – przede wszystkim bardzo zabawny, bez zbędnego nadęcia i z dużą dozą autoironii ze strony autorki.

  źródło: NKJP: Mariola w pogoni za króliczkiem, Tygodnik Siedlecki, 2008-04-17

  Napisał list pełen powagi, ale i autoironii oraz humoru.

  źródło: NKJP: Helena Zaworska: Miłość filozofa, Gazeta Wyborcza, 1995-06-02

  [...] najsilniejszą stroną czeskiego kina jest tzw. mały realizm i nietuzinkowe poczucie humoru, także na własny temat. Ową autoironię potwierdza choćby rysunek głównej postaci.

  źródło: NKJP: Jacek Szczerba: Kola, Gazeta Wyborcza, 1998-09-25

  Ja jestem niezastąpiona - powiedziała z ledwo wyczuwalną autoironią.

  źródło: NKJP: Michał Bielecki: Dziewczyna z Banku Prowincjonalnego S. A., 1997

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. autoironia
  autoironie
  D. autoironii
  autoironii
  neut
  autoironij
  char
  C. autoironii
  autoironiom
  B. autoironię
  autoironie
  N. autoironią
  autoironiami
  Ms. autoironii
  autoironiach
  W. autoironio
  autoironie

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • Od: auto- (por. gr. autós 'sam') i ironia (zob.).

CHRONOLOGIZACJA:
1949, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2017