wpienić

 • pot.  zezłościć
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Stany psychiczne człowieka

  emocje i uczucia

 • I w końcu tylko Petra patrzyła pogardliwie, trzymając dłonie wyprężone do góry. A ta co? Chce mnie wpienić?! - poskarżył się Edek.

  źródło: NKJP: Robert Urbański, Jacek Kondracki: Operacja „Dunaj”, 2009

  Chadaj, który z początku trochę nas wpienił tym, że ledwie postawił nogę w NRD, już spiknął się z Niemką, starał się te nasze zastrzeżenia wygasić w ten sposób, że traktował ją z góry.

  źródło: NKJP: Henryk Sekulski: Przebitka, 2001

  A w sklepie ten zaczyna oglądać nie telewizory, tylko ich metryczki, aż mnie to wpieniło, biorę go na bok i pytam, czy kupuje telewizor, czy lekturę na wieczór.

  źródło: NKJP: Eugeniusz Dębski: Aksamitny Anschluss, 2001

  Edzio był tak wpieniony, że już nie słyszał, co do niego mówiłem.

  źródło: NKJP: Elwira Kucharska: Siła przyciągania, czyli polskie losy, 2008

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wpienię
  wpienimy
  2 os. wpienisz
  wpienicie
  3 os. wpieni
  wpienią

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wpieniłem
  +(e)m wpienił
  wpieniłam
  +(e)m wpieniła
  wpieniłom
  +(e)m wpieniło
  wpieniliśmy
  +(e)śmy wpienili
  wpieniłyśmy
  +(e)śmy wpieniły
  2 os. wpieniłeś
  +(e)ś wpienił
  wpieniłaś
  +(e)ś wpieniła
  wpieniłoś
  +(e)ś wpieniło
  wpieniliście
  +(e)ście wpienili
  wpieniłyście
  +(e)ście wpieniły
  3 os. wpienił
  wpieniła
  wpieniło
  wpienili
  wpieniły

  bezosobnik: wpieniono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wpieńmy
  2 os. wpień
  wpieńcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wpieniłbym
  bym wpienił
  wpieniłabym
  bym wpieniła
  wpieniłobym
  bym wpieniło
  wpienilibyśmy
  byśmy wpienili
  wpieniłybyśmy
  byśmy wpieniły
  2 os. wpieniłbyś
  byś wpienił
  wpieniłabyś
  byś wpieniła
  wpieniłobyś
  byś wpieniło
  wpienilibyście
  byście wpienili
  wpieniłybyście
  byście wpieniły
  3 os. wpieniłby
  by wpienił
  wpieniłaby
  by wpieniła
  wpieniłoby
  by wpieniło
  wpieniliby
  by wpienili
  wpieniłyby
  by wpieniły

  bezosobnik: wpieniono by

  bezokolicznik: wpienić

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: wpieniwszy

  gerundium: wpienienie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: wpieniony

  odpowiednik aspektowy: wpieniać

 • bez ograniczeń + wpienić +
  KOGO + (CZYM)
 • Zob. piana

CHRONOLOGIZACJA:
1998, NKJP
Data ostatniej modyfikacji: 23.02.2016