odpodobnienie

 • jęz.  zjawisko fonetyczne polegające na zmniejszeniu artykulacyjnego podobieństwa dwu sąsiadujących głosek
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

  mówienie

 • Widzimy tu względem postaci Malbórk odpodobnienie na odległość dwóch spółgłosek wargowych, z których pierwsza m została zastąpiona.

  źródło: Internet: edziennik.gdansk.uw.gov.pl

  Procesy dysymilacji, o których tu mowa, polegają na powstawaniu lub zwiększaniu różnic między dwoma dźwiękami, i to niekoniecznie bezpośrednio ze sobą sąsiadującymi. Ich skutki, obserwowalne w dłuższej perspektywie czasowej, przedstawiają gramatyki historyczne, np. mechanizmem odpodobnienia tłumaczy się polską postać imienia Margareta jako Małgorzata albo zastąpienie dawnej grupy -dl- przez -gl- w językach bałtyckich [...].

  źródło: NKJP: Alicja Nagórko: Zarys gramatyki języka polskiego, 1996

  Zapis sylabowy uniemożliwia powstanie tego typu trudności, ułatwia utrwalanie właściwych mechanizmów językowych, zwłaszcza tych dotyczących upodobnień i odpodobnień fonetycznych.

  źródło: Marta Korendo: Program „Kocham szkołę” odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji, Studia Logopaedica III, 2011 (pbc.up.krakow.pl)

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny:

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. odpodobnienie
  odpodobnienia
  D. odpodobnienia
  odpodobnień
  C. odpodobnieniu
  odpodobnieniom
  B. odpodobnienie
  odpodobnienia
  N. odpodobnieniem
  odpodobnieniami
  Ms. odpodobnieniu
  odpodobnieniach
  W. odpodobnienie
  odpodobnienia

 • bez ograniczeń + odpodobnienie +
  (CZEGO)
 • Zob. podobny

CHRONOLOGIZACJA:
1963, SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2017