monosemia

 • jęz.  fakt posiadania przez wyraz lub określone połączenie wyrazów tylko jednego znaczenia
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Język

 • synonimy:  jednoznaczność
  sprzeczne:  polisemia
  wieloznaczność
 • Cechy języka prawa niekiedy odbiegają od powyższych charakterystyk, np. monosemia występuje równolegle z polisemią.

  źródło: Joanna Grzybek: Alternatywne metody rozwiązywania sporów w przekładzie chińsko-polskim i polsko-chińskim, 2013 (legilinguistics.amu.edu.pl)

  [...] mówi się o monosemii jako o niezłamanej zasadzie tłumaczenia terminologii specjalistycznej. Zgodnie z tą zasadą jeden termin w języku źródłowym powinien mieć jeden ekwiwalent w języku docelowym.

  źródło: Internet: forum.mlingua.pl

  Aby lepiej zrozumieć niektóre postulaty terminologiczne, zdecydowaliśmy się na omówienie relacji logicznych (hiperonim - hiponim) oraz częściowych (część - całość) między terminami oraz relacji semantycznych między terminami włączając w to monosemię, mononimię, synonimię i antonimię oraz polisemię i homonimię.

  źródło: Ivan Fosin: Jezik prava i njegovo prevođenje u poljsko - hrvatskom kontekstu, 2013 (darhiv.ffzg.unizg.hr)

  Podtrzymując przekonanie o przyrodzonej niestabilności znaczenia i o jego indeterminacji, kwestionując dotychczasowe kryteria obiektywizacji, uprawomocnienia i wartościowania interpretacji [...], głosząc przekonanie o wielości interpretacji, oraz przyjmując ideę dyseminacji (niekontrolowanego wytwarzania znaczeń) w miejsce monosemii i polisemii, radykalizowali oni założenia tradycyjnej hermeneutyki literackiej.

  źródło: NKJP: encyklopedia.pwn.pl

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. monosemia
  monosemie
  D. monosemii
  monosemii
  neut
  monosemij
  char
  C. monosemii
  monosemiom
  B. monosemię
  monosemie
  N. monosemią
  monosemiami
  Ms. monosemii
  monosemiach
  W. monosemio
  monosemie

 • może ang. monosemy

  gr. mónos 'sam, jeden, jedyny, pojedynczy' + gr. sē̃ma 'znak'

CHRONOLOGIZACJA:
1952, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2018