odczyniać

 • według dawnych wierzeń i legend: odwracać działanie złych czarów
 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Tradycja

  wierzenia i przesądy

 • synonimy:  odczarowywać
  zamawiać
  • czarownica odczynia
  • odczyniać urok, zło
 • Jak ustaliła wadowicka policja, kobieta i dwóch mężczyzn [...] jeżdżą po okolicach Wadowic do chorych czarnym bmw. Kobieta to niby wróżka, która ma mieć cudowną moc i odczyniać uroki oraz choroby.

  źródło: NKJP: Marcin Płaszczyca: Szukamy wróżki, Gazeta Krakowska, 2006-11-03

  Rozalia Świrska uzdrawia, odczynia uroki, a nawet odnajduje zaginione osoby. Pomaga, jeżeli zawodzą konwencjonalne metody leczenia.

  źródło: NKJP: (LEG/LAY): Odczynić uroki, Gazeta Wrocławska, 2002-01-10

  Nie darmo kowalskim [...] radom i zabiegom [...] kazano rozszerzyć zakres i na ludzkie przypadłości. Tu nie tylko wyrywano zęby, ale i odczyniano i uroki.

  źródło: NKJP: Zygmunt Haupt: Baskijski diabeł: opowiadania i reportaże, 2007

  W niektórych okolicach górskich magia posiada jeszcze stronników. Formuły używane tam dla odczyniania czarów, zażegnywania chorób, pobudzania do działania lub uspokajania wężów itd. posiadają formę wierszowaną, pełną aliteracji i asonansów, godnych ze wszech miar uwagi osób zajmujących się studiami literackimi.

  źródło: NKJP: Jerzy Stempowski: Szkice literackie. Klimat życia i klimat literatury : 1948-1967, 2001

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odczyniam
  odczyniamy
  2 os. odczyniasz
  odczyniacie
  3 os. odczynia
  odczyniają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odczyniałem
  +(e)m odczyniał
  odczyniałam
  +(e)m odczyniała
  odczyniałom
  +(e)m odczyniało
  odczynialiśmy
  +(e)śmy odczyniali
  odczyniałyśmy
  +(e)śmy odczyniały
  2 os. odczyniałeś
  +(e)ś odczyniał
  odczyniałaś
  +(e)ś odczyniała
  odczyniałoś
  +(e)ś odczyniało
  odczynialiście
  +(e)ście odczyniali
  odczyniałyście
  +(e)ście odczyniały
  3 os. odczyniał
  odczyniała
  odczyniało
  odczyniali
  odczyniały

  bezosobnik: odczyniano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę odczyniał
  będę odczyniać
  będę odczyniała
  będę odczyniać
  będę odczyniało
  będę odczyniać
  będziemy odczyniali
  będziemy odczyniać
  będziemy odczyniały
  będziemy odczyniać
  2 os. będziesz odczyniał
  będziesz odczyniać
  będziesz odczyniała
  będziesz odczyniać
  będziesz odczyniało
  będziesz odczyniać
  będziecie odczyniali
  będziecie odczyniać
  będziecie odczyniały
  będziecie odczyniać
  3 os. będzie odczyniał
  będzie odczyniać
  będzie odczyniała
  będzie odczyniać
  będzie odczyniało
  będzie odczyniać
  będą odczyniali
  będą odczyniać
  będą odczyniały
  będą odczyniać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. odczyniajmy
  2 os. odczyniaj
  odczyniajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. odczyniałbym
  bym odczyniał
  odczyniałabym
  bym odczyniała
  odczyniałobym
  bym odczyniało
  odczynialibyśmy
  byśmy odczyniali
  odczyniałybyśmy
  byśmy odczyniały
  2 os. odczyniałbyś
  byś odczyniał
  odczyniałabyś
  byś odczyniała
  odczyniałobyś
  byś odczyniało
  odczynialibyście
  byście odczyniali
  odczyniałybyście
  byście odczyniały
  3 os. odczyniałby
  by odczyniał
  odczyniałaby
  by odczyniała
  odczyniałoby
  by odczyniało
  odczynialiby
  by odczyniali
  odczyniałyby
  by odczyniały

  bezosobnik: odczyniano by

  bezokolicznik: odczyniać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: odczyniając

  gerundium: odczynianie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: odczyniający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: odczyniany

  odpowiednik aspektowy: odczynić

 • bez ograniczeń + odczyniać +
  CO
 • Zob. czynić

CHRONOLOGIZACJA:
1564, SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2017