scedować

 • książk.  przekazać komuś oficjalnie jakiś obowiązek albo uprawnienie do czegoś
 • CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA

  Praca

  organizacja i hierarchia w pracy, stosunki służbowe


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Funkcjonowanie państwa

  urzędy i ich funkcjonowanie

 • hiperonimy:  przekazać
  • rząd, sąd scedował; gmina scedowała
  • scedować książeczkę mieszkaniową, kwotę, polisę, prawo do czegoś; funkcję, kompetencje, uprawnienia, władzę; odpowiedzialność, obowiązki, zadania
  • scedować na burmistrza, na samorządy, na wojewodę, na zarząd, na zastępcę
 • Właściciel pojazdu scedował swoje prawo do odszkodowania na wykonawcę naprawy, ten zaś uważa, że kwota [...] jest niewystarczająca.

  źródło: NKJP: Alexandra Kazimierski Gdy wykonawca jest mocodawcą, Gazeta Ubezpieczeniowa, 2003-12-16

  Mama trzyma pieniądze w kasie mieszkaniowej. Czy jeśli sceduje kapitał na mnie, a ja nie wydam pieniędzy na cele mieszkaniowe, będę musiał zapłacić 30 procent podatku?

  źródło: NKJP: not. bis.: Odliczeń od podatku ciąg dalszy, Dziennik Łódzki, 2003-11-25

  Wielu starszych ludzi, którzy za życia scedowali własność mieszkania lub domu na bliskich, pozostaje bez dachu nad głową.

  źródło: NKJP: MIKO: Forum czytelników, Gazeta Poznańska, 2004-04-28

  Również samorządy, na które scedowano wiele obowiązków, przerastających ich możliwości i kompetencje, zwłaszcza w zakresie pomocy społecznej, patrzą na organizacje pozarządowe podejrzliwie, opędzają się od nich.

  źródło: NKJP: Mirosława Kątna: Ofiary i gapie, Polityka, 2001-02-03

  Jedną z istotniejszych zmian, jakie proponujecie, jest likwidacja Sądu Lustracyjnego i scedowanie jego uprawnień na Instytut Pamięci Narodowej.

  źródło: NKJP: Efektywniej lustrować Dziennik Polski, 2006-01-06

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. sceduję
  scedujemy
  2 os. scedujesz
  scedujecie
  3 os. sceduje
  scedują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. scedowałem
  +(e)m scedował
  scedowałam
  +(e)m scedowała
  scedowałom
  +(e)m scedowało
  scedowaliśmy
  +(e)śmy scedowali
  scedowałyśmy
  +(e)śmy scedowały
  2 os. scedowałeś
  +(e)ś scedował
  scedowałaś
  +(e)ś scedowała
  scedowałoś
  +(e)ś scedowało
  scedowaliście
  +(e)ście scedowali
  scedowałyście
  +(e)ście scedowały
  3 os. scedował
  scedowała
  scedowało
  scedowali
  scedowały

  bezosobnik: scedowano

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. scedujmy
  2 os. sceduj
  scedujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. scedowałbym
  bym scedował
  scedowałabym
  bym scedowała
  scedowałobym
  bym scedowało
  scedowalibyśmy
  byśmy scedowali
  scedowałybyśmy
  byśmy scedowały
  2 os. scedowałbyś
  byś scedował
  scedowałabyś
  byś scedowała
  scedowałobyś
  byś scedowało
  scedowalibyście
  byście scedowali
  scedowałybyście
  byście scedowały
  3 os. scedowałby
  by scedował
  scedowałaby
  by scedowała
  scedowałoby
  by scedowało
  scedowaliby
  by scedowali
  scedowałyby
  by scedowały

  bezosobnik: scedowano by

  bezokolicznik: scedować

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: scedowawszy

  gerundium: scedowanie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: scedowany

  odpowiednik aspektowy: cedować

 • bez ograniczeń + scedować +
  CO + na KOGO
 • Od: cedować

CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XIX w., SJPDor
Data ostatniej modyfikacji: 11.12.2016