szupasować

 • książk.  w czasie zaborów: odsyłać za popełnienie jakiegoś czynu niedozwolonego pod strażą do miejsca, w którym ta osoba ma być osądzona lub nie może już tego czynu popełniać
 • Używane zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji w zaborze austriackim.

 • CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Prawo i łamanie prawa

  więzienie i kara

 • Krakowski magistrat odpierał zarzut o zbyt liczne i zbyt kosztowne odszupasowywanie argumentem, iż samo położenie geograficzne Krakowa wpływa na liczbę szupaśników. Kraków bowiem leżał w pobliżu granicy pruskiej i rosyjskiej i na drodze z reszty krajów monarchii do Galicji, wszystkie zatem osoby, szupasowane z Prus, Rosji i krajów austro-węgierskich, przechodzą przez Kraków [...].

  źródło: NKJP: Szupaśnicy, czyli niepoprawni rewertenci, Dziennik Polski, 2004-04-24

  Dwóch żandarmów wyprowadziło go na jasny dzień i skutego szupasowali do Lewoczy, gdzie go sąd miał sądzić za gwałt publiczny i za spalenie schroniska.

  źródło: Jalu Kurek: Księga Tatr, 1955 (books.google.pl)

  W latach 1869 - 1870 szupasowano z Półwsia Zwierzynieckiego za włóczęgostwo 81 osób, w tej liczbie 45 kobiet.

  źródło: Polska klasa robotnicza: studia historyczne, 1976 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. szupasuję
  szupasujemy
  2 os. szupasujesz
  szupasujecie
  3 os. szupasuje
  szupasują

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. szupasowałem
  +(e)m szupasował
  szupasowałam
  +(e)m szupasowała
  szupasowałom
  +(e)m szupasowało
  szupasowaliśmy
  +(e)śmy szupasowali
  szupasowałyśmy
  +(e)śmy szupasowały
  2 os. szupasowałeś
  +(e)ś szupasował
  szupasowałaś
  +(e)ś szupasowała
  szupasowałoś
  +(e)ś szupasowało
  szupasowaliście
  +(e)ście szupasowali
  szupasowałyście
  +(e)ście szupasowały
  3 os. szupasował
  szupasowała
  szupasowało
  szupasowali
  szupasowały

  bezosobnik: szupasowano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę szupasował
  będę szupasować
  będę szupasowała
  będę szupasować
  będę szupasowało
  będę szupasować
  będziemy szupasowali
  będziemy szupasować
  będziemy szupasowały
  będziemy szupasować
  2 os. będziesz szupasował
  będziesz szupasować
  będziesz szupasowała
  będziesz szupasować
  będziesz szupasowało
  będziesz szupasować
  będziecie szupasowali
  będziecie szupasować
  będziecie szupasowały
  będziecie szupasować
  3 os. będzie szupasował
  będzie szupasować
  będzie szupasowała
  będzie szupasować
  będzie szupasowało
  będzie szupasować
  będą szupasowali
  będą szupasować
  będą szupasowały
  będą szupasować

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. szupasujmy
  2 os. szupasuj
  szupasujcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. szupasowałbym
  bym szupasował
  szupasowałabym
  bym szupasowała
  szupasowałobym
  bym szupasowało
  szupasowalibyśmy
  byśmy szupasowali
  szupasowałybyśmy
  byśmy szupasowały
  2 os. szupasowałbyś
  byś szupasował
  szupasowałabyś
  byś szupasowała
  szupasowałobyś
  byś szupasowało
  szupasowalibyście
  byście szupasowali
  szupasowałybyście
  byście szupasowały
  3 os. szupasowałby
  by szupasował
  szupasowałaby
  by szupasowała
  szupasowałoby
  by szupasowało
  szupasowaliby
  by szupasowali
  szupasowałyby
  by szupasowały

  bezosobnik: szupasowano by

  bezokolicznik: szupasować

  imiesłów przysłówkowy współczesny: szupasując

  gerundium: szupasowanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: szupasujący

  imiesłów przymiotnikowy bierny: szupasowany

  odpowiednik aspektowy: odszupasować

 • bez ograniczeń + szupasować +
  KOGO + DOKĄD
 • Od: szupas

CHRONOLOGIZACJA:
1863, Przekłady Ustaw, Rozporządzeń i Obwieszczeń z Dziennika Praw Państwa, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 01.08.2018