won I

przysłówek

 • pot.  precz
 • KATEGORIE FIZYCZNE

  Cechy i właściwości przestrzeni

  miejsce i jego usytuowanie w przestrzeni

 • synonimy:  precz I
  won II
 • W marcu 1949 roku wszystkim kazano iść won, bo w willach na Królewskiej Górze zarządzeniem premiera Józefa Cyrankiewicza powstało zamknięte osiedle rządowe. Dostaliśmy czternaście dni na zabranie dobytku - wspominał Marek Potocki. - Nie mielibyśmy gdzie mieszkać.

  źródło: NKJP: Janusz Miliszkiewicz: Przygoda bycia Polakiem, 2007

  Wreszcie kiedyś rano kazali wszystkim zbierać manatki i co prędzej wychrzaniać won. Załogę zwolnili z roboty, marynarze strajkowali, zrobili głodówkę, policja ich wyprowadziła pod karabinami.

  źródło: NKJP: Włodzimierz Kowalewski: Excentrycy, 2007

 • część mowy: przysłówek

 • Cz + won + bez ograniczeń
 • ros. von

  W staropolszczyźnie poświadczony jest regularny kontynuant psł. *vъnъ 'na zewnątrz' - wen.

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVII w., Kart XVII-XVIII
W postaci wen
FRAZEOLOGIZMY:
Data ostatniej modyfikacji: 30.01.2019