nadarzyć

 • daw.  spowodować zaistnienie sytuacji korzystnej dla kogoś z określonego powodu
 • ATEMATYCZNY

  • los nadarzył
 • W obecnym pokoleniu każda głowa dworu i każdy przełożony jeszybockiej uczelni pragnie zapewnić sobie miejsce w panteonie wybitnych postaci, często przez dyskredytację konkurencyjnych cadyków. Spór o Rok Sabatowy nadarzył im wspaniałą okazję do słownej szermierki, w której nie brak niecenzuralnych epitetów i wzajemnego, uroczystego nakładania świętych klątw.

  źródło: NKJP: Roman Frister: Trefny rok 5761, Polityka, 2000-10-07

  Jednak rzeczywiście trudno jest przewidzieć, co będzie. A będzie to, co nadarzy los.

  źródło: Halina Danilczyk: Glebobranie (hdanilczyk.lh.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nadarzę
  nadarzymy
  2 os. nadarzysz
  nadarzycie
  3 os. nadarzy
  nadarzą

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nadarzyłem
  +(e)m nadarzył
  nadarzyłam
  +(e)m nadarzyła
  nadarzyłom
  +(e)m nadarzyło
  nadarzyliśmy
  +(e)śmy nadarzyli
  nadarzyłyśmy
  +(e)śmy nadarzyły
  2 os. nadarzyłeś
  +(e)ś nadarzył
  nadarzyłaś
  +(e)ś nadarzyła
  nadarzyłoś
  +(e)ś nadarzyło
  nadarzyliście
  +(e)ście nadarzyli
  nadarzyłyście
  +(e)ście nadarzyły
  3 os. nadarzył
  nadarzyła
  nadarzyło
  nadarzyli
  nadarzyły

  bezosobnik: nadarzono

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. nadarzmy
  2 os. nadarz
  nadarzcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. nadarzyłbym
  bym nadarzył
  nadarzyłabym
  bym nadarzyła
  nadarzyłobym
  bym nadarzyło
  nadarzylibyśmy
  byśmy nadarzyli
  nadarzyłybyśmy
  byśmy nadarzyły
  2 os. nadarzyłbyś
  byś nadarzył
  nadarzyłabyś
  byś nadarzyła
  nadarzyłobyś
  byś nadarzyło
  nadarzylibyście
  byście nadarzyli
  nadarzyłybyście
  byście nadarzyły
  3 os. nadarzyłby
  by nadarzył
  nadarzyłaby
  by nadarzyła
  nadarzyłoby
  by nadarzyło
  nadarzyliby
  by nadarzyli
  nadarzyłyby
  by nadarzyły

  bezosobnik: nadarzono by

  bezokolicznik: nadarzyć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: nadarzywszy

  gerundium: nadarzenie

  imiesłów przymiotnikowy bierny: nadarzony

  odpowiednik aspektowy: nadarzać

 • bez ograniczeń + nadarzyć +
  CO
 • Zob. darzyć

CHRONOLOGIZACJA:
1 połowa XVI w., SPXVI
Za SPXVI
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2018