transcendencja

 • filoz.  istnienie czegoś wykraczającego poza granice ludzkiego poznania i doświadczenia, a zwłaszcza niepoznawalnego absolutu - doskonałego i nieograniczonego bytu
 • Wyraz używany w pracach filozoficznych, mający różne definicje w zależności od autora.

 • [trãscendencja] lub [transcendencja]

 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Działalność intelektualna człowieka

  filozofia

  • absolutna, wszelka; boska transcendencja; transcendencja Boża
  • transcendencja Boga
  • transcendencja i immanencja
  • sfera, świat, wymiar; idea, pojęcie; przejaw, symbol, szyfry, tajemnica; potrzeba transcendencji
  • osiągnąć transcendencję; istnienie; doświadczenie, poczucie, poszukiwanie transcendencji
  • kierować, prowadzić... kogo/co w stronę transcendencji
 • [...] wschodnie praktyki [...] religijne, wiara w amulety i horoskopy szerzą się [...] w Polsce. Są one wyrazem tęsknoty za transcendencją, za czymś wyższym od człowieka, a także przeczuciem tajemnicy [...].

  źródło: NKJP: Jerzy Strojnowski: Stworzenie przez Ewolucję, Gazeta Wyborcza, 1993-08-07

  - [...] wierzy pani w coś ponad nami, w transcendencję? - Nie jestem ateistką i nawet przez moment nią nie byłam. Bliski mi jest panteizm - przekonanie o boskiej energii, która przenika wszystko, co istnieje. Stąd mój szacunek dla świata zwierząt i roślin.

  źródło: NKJP: Tomasz P. Terlikowski: Samotność bez nadziei, Ozon, 2005

  Aniołowie nie mają pełnej wiedzy o Bogu, gdyż dzięki pełnej transcendencji istoty Bożej dostęp do niej jest niemożliwy także dla nich [...].

  źródło: NKJP: Zbigniew Wróbel: Myśli świata o aniołach, Akant, 2006-09

 • część mowy: rzeczownik

  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  M. transcendencja
  transcendencje
  D. transcendencji
  transcendencji
  neut
  transcendencyj
  char
  C. transcendencji
  transcendencjom
  B. transcendencję
  transcendencje
  N. transcendencją
  transcendencjami
  Ms. transcendencji
  transcendencjach
  W. transcendencjo
  transcendencje

  Inne uwagi

  Zwykle lp

 • bez ograniczeń + transcendencja +
  (KOGO/CZEGO)
 • ang. transcendence

  fr. transcendance

  niem. Transzendenz

  Od: transcendentny

CHRONOLOGIZACJA:
1869, Ludwig Büchner, Siła i materja, polona.pl
Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2020