wykopyrtnąć

 • pot.  umrzeć - przestać żyć
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA FIZYCZNA

  Bieg życia

  śmierć

 • [...] przywarą Erwina było nieustanne zapewnianie otoczenia, że już niedługo umrze i najpewniej nastąpi to nazajutrz, o ile oczywiście nie wykopyrtnie jeszcze tego samego dnia pod wieczór, koniecznie po odpowiedniej dawce piwa.

  źródło: NKJP: Jarosław Gibas: Holzok na prezydenta, Trybuna Śląska, 2003-08-02

  - Marduła! - Dziubiszewska! - Więc żyjesz? Myślałam, że cię rozwalili w kacecie. - To tyś nie wykopyrtnęła w więzieniu?

  źródło: Karol Zbyszewski: Ktoś kto jest kimś innym, 1972 (books.google.pl)

 • część mowy: czasownik

  aspekt: dokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wykopyrtnę
  wykopyrtniemy
  2 os. wykopyrtniesz
  wykopyrtniecie
  3 os. wykopyrtnie
  wykopyrtną

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wykopyrtnąłem
  +(e)m wykopyrtnął
  wykopyrtnęłam
  +(e)m wykopyrtnęła
  wykopyrtnęłom
  +(e)m wykopyrtnęło
  wykopyrtnęliśmy
  +(e)śmy wykopyrtnęli
  wykopyrtnęłyśmy
  +(e)śmy wykopyrtnęły
  2 os. chrobotnąłeś
  +(e)ś wykopyrtnął
  wykopyrtnęłaś
  +(e)ś wykopyrtnęła
  wykopyrtnęłoś
  +(e)ś wykopyrtnęło
  wykopyrtnęliście
  +(e)ście wykopyrtnęli
  wykopyrtnęłyście
  +(e)ście wykopyrtnęły
  3 os. wykopyrtnął
  wykopyrtnęła
  wykopyrtnęło
  wykopyrtnęli
  wykopyrtnęły

  bezosobnik: wykopyrtnięto

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. wykopyrtnijmy
  2 os. wykopyrtnij
  wykopyrtnijcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. wykopyrtnąłbym
  bym wykopyrtnął
  wykopyrtnęłabym
  bym wykopyrtnęła
  wykopyrtnęłobym
  bym wykopyrtnęło
  wykopyrtnęlibyśmy
  byśmy wykopyrtnęli
  wykopyrtnęłybyśmy
  byśmy wykopyrtnęły
  2 os. wykopyrtnąłbyś
  byś wykopyrtnął
  wykopyrtnęłabyś
  byś wykopyrtnęła
  wykopyrtnęłobyś
  byś wykopyrtnęło
  wykopyrtnęlibyście
  byście wykopyrtnęli
  wykopyrtnęłybyście
  byście wykopyrtnęły
  3 os. wykopyrtnąłby
  by wykopyrtnął
  wykopyrtnęłaby
  by wykopyrtnęła
  wykopyrtnęłoby
  by wykopyrtnęło
  wykopyrtnęliby
  by wykopyrtnęli
  wykopyrtnęłyby
  by wykopyrtnęły

  bezosobnik: wykopyrtnięto by

  bezokolicznik: wykopyrtnąć

  imiesłów przysłówkowy uprzedni: wykopyrtnąwszy

  gerundium: wykopyrtnięcie

 • dawne: kopertać, kopyrtać 'przewracać, rzucać', kopertać się, kopyrtać się 'przewracać się', (wy)kopyrtnąć, (wy)kopernąć 'umrzeć' dial. płd., złożenie z ekspresywnym przedrostkiem ko-, por. dial. pertać 'trącać', wypyrtać 'wypchnąć' (Sławski)

CHRONOLOGIZACJA:
1899, Stanisław Witkiewicz, Sztuka i krytyka u nas (1884-1898), polona.pl
Inne znaczenie: 'wypaść, wywrócić się'
Data ostatniej modyfikacji: 07.02.2022