faktycznie

 • o tym, o czym ktoś powiedział, że tak jest, nadawca mówi, że wie, że prawdą jest to, a nie coś innego
 • 1) komentarz przyrematyczny;
  2) może być użyte samodzielnie jako potwierdzenie tego, co ktoś powiedział

 • wyrażenie epistemiczne - wykładnik potwierdzania

 • - O, niedużo, tylko 2 miliony dolarów. - odpowiedział Robert.
  - To faktycznie niedużo - uśmiechnąłem się ironicznie.

  źródło: NKJP: Wiesław Koluch: Z pamiętnika polskiego najemnika, 2000

  Można, by więc zadawać pytanie o to, kto faktycznie rządzi górnictwem i zachowaniami społecznymi? Górnik, kadra czy rząd?

  źródło: NKJP: Jarosław Józef Szczepański: Górnik polski, 2005

  Odrazę budzą we mnie ci, którzy siadają pod portretem Lenina, a faktycznie próbują rewidować podstawy nauki Lenina lub je przemilczają, nie szczędząc za to deklaracji „patriotycznych” popierających jego poglądy.

  źródło: NKJP: Teresa Torańska: Oni, 1985

  - Jeśli faktycznie byłeś Peterlinowi druhem - rzekł po chwili wahania Reynevan - to uraduje cię wieść, że jego zabójców spotkała kara.

  źródło: NKJP: Andrzej Sapkowski: Narrenturm, 2002

  - Czytałem w twoim pamiętniku, że leżałeś z nim na sali. No, ten taki od prądów, od elektrowni.
  - Faktycznie - przypominam sobie wreszcie.

  źródło: NKJP: Jacek Głębski: Kuracja, 1998

 • część mowy: partykuła

 • faktycznie _
  ograniczenia zakresu użycia:
  nie: z partykułami implikującymi wiedzę lub niewiedzę mówiącego
  szyk: zmienny: neutralna antepozycja
 • Zob. fakt I

CHRONOLOGIZACJA:
1844, B. F. Trentowski, Myślini czyli całokształt loiki narodowej, t. 1, books.google.pl
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2019