poniżać

 • powodować, że ktoś czuje się głęboko dotknięty, zawstydzony lub ośmieszony
 • CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA

  Relacje międzyludzkie

  określenia relacji międzyludzkich


  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE

  Zasady współżycia społecznego

  zachowania i wyrażenia nieakceptowane społecznie

  • poniżać człowieka, dziecko, kobietę, żonę; czyjąś godność
  • poniżać na czyichś oczach
  • poniżać w czyjejś obecności, w czyichś oczach
  • poniżać publicznie
  • bić i poniżać; poniżać i lekceważyć, poniżać i torturować, poniżać i znęcać się
 • Gubernator wciąż traktował go jak młokosa, poniżał przy drużynie i gościach, nie pozwalał na wypowiedzenie własnego zdania.

  źródło: NKJP: Iwona Surmik: Ostatni smok, 2005

  Nie masz prawa nas poniżać ani bić.

  źródło: KWSJP: Ewa Białołęcka: Tkacz iluzji, 2004

  Wszystko jedno, nie wolno paktować z wrogiem. To poniżające.

  źródło: NKJP: Maria Nurowska: Panny i wdowy: zdrada, 1991

 • część mowy: czasownik

  aspekt: niedokonany

  Tryb oznajmujący

  Czas teraźniejszy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. poniżam
  poniżamy
  2 os. poniżasz
  poniżacie
  3 os. poniża
  poniżają

  Czas przeszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. poniżałem
  +(e)m poniżał
  poniżałam
  +(e)m poniżała
  poniżałom
  +(e)m poniżało
  poniżaliśmy
  +(e)śmy poniżali
  poniżałyśmy
  +(e)śmy poniżały
  2 os. poniżałeś
  +(e)ś poniżał
  poniżałaś
  +(e)ś poniżała
  poniżałoś
  +(e)ś poniżało
  poniżaliście
  +(e)ście poniżali
  poniżałyście
  +(e)ście poniżały
  3 os. poniżał
  poniżała
  poniżało
  poniżali
  poniżały

  bezosobnik: poniżano

  Czas przyszły

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. będę poniżał
  będę poniżać
  będę poniżała
  będę poniżać
  będę poniżało
  będę poniżać
  będziemy poniżali
  będziemy poniżać
  będziemy poniżały
  będziemy poniżać
  2 os. będziesz poniżał
  będziesz poniżać
  będziesz poniżała
  będziesz poniżać
  będziesz poniżało
  będziesz poniżać
  będziecie poniżali
  będziecie poniżać
  będziecie poniżały
  będziecie poniżać
  3 os. będzie poniżał
  będzie poniżać
  będzie poniżała
  będzie poniżać
  będzie poniżało
  będzie poniżać
  będą poniżali
  będą poniżać
  będą poniżały
  będą poniżać

  Tryb rozkazujący

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  1 os. poniżajmy
  2 os. poniżaj
  poniżajcie

  Tryb warunkowy

  liczba pojedyncza liczba mnoga
  m ż n mo -mo
  1 os. poniżałbym
  bym poniżał
  poniżałabym
  bym poniżała
  poniżałobym
  bym poniżało
  poniżalibyśmy
  byśmy poniżali
  poniżałybyśmy
  byśmy poniżały
  2 os. poniżałbyś
  byś poniżał
  poniżałabyś
  byś poniżała
  poniżałobyś
  byś poniżało
  poniżalibyście
  byście poniżali
  poniżałybyście
  byście poniżały
  3 os. poniżałby
  by poniżał
  poniżałaby
  by poniżała
  poniżałoby
  by poniżało
  poniżaliby
  by poniżali
  poniżałyby
  by poniżały

  bezosobnik: poniżano by

  bezokolicznik: poniżać

  imiesłów przysłówkowy współczesny: poniżając

  gerundium: poniżanie

  imiesłów przymiotnikowy czynny: poniżający

  imiesłów przymiotnikowy bierny: poniżany

  odpowiednik aspektowy: poniżyć

 • bez ograniczeń + poniżać +
  KOGO/CO
 • Zob. poniżyć

CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2014