CHRONOLOGIZACJA:
2 połowa XIV w., SStp
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2018