nic III

I II
 • o tym, o czym mowa, nie można powiedzieć, że w jakikolwiek stopniu ma daną cechę
 • może zostać wzmocnione do postaci nic a nic, nic, ale to nic

 • wykładnik oceny ilościowej

 • (quasi)synonimy:  w ogóle
  wcale
 • W noc przed igrzyskami nic nie spał.

  źródło: Internet

  Żadne pokrzykiwania ani pouczenia pod adresem Łukaszenki nic nie pomogą.

  źródło: NKJP: Opinie, Polityka, 2005

  Jak będą wzywać świadków, to im powiedzą, że on nie jest nic winien!

  źródło: NKJP: Józef Figura: Pożar, Tygodnik Podhalański, 1996

  Za przesył gazu nie bierzemy nic pieniędzy, VAT-u nie pobieramy.

  źródło: NKJP: Poseł Komisji Śledczej: Stenogram z 64. posiedzenia Komisji Śledczej 20 kwietnia 2005 r.

 • część mowy: operator metapredykatywny

  podklasa: operator gradacji

 • nic _
  Cz. neg., rzadziej Przym. neg. lub Rz. neg.
  szyk: stały: antepozycja
 • psł. *ničьso

  Współczesna polska forma wywodzi się z wcześniejszego niczso; zob. ni, co