CHRONOLOGIZACJA:
SStp
SPXVI
SKN
SJPXVII
STR
SL
SWil
SJPWar
SJPDor
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
FRAZEOLOGIZMY:
diabeł nakrył ogonem
diabeł ogonem przykrył
diabeł ogonem miesza
diabeł ogonem namieszał
jak rzep psiego ogona
jak rzep do psiego ogona
jak z koziej dupy trąba
jak z koziego ogona waltornia
jaskółczy ogon
rybi ogon
koński ogon
ktoś łapie ileś srok za ogon
ktoś ciągnie ileś srok za ogon
ktoś trzyma ileś srok za ogon
ktoś chwyta ileś srok za ogon
ktoś nie wypadł sroce spod ogona
ktoś nie wyskoczył sroce spod ogona
ktoś nie wypadł sroce spod ogona
ktoś nie wyskoczył sroce spod ogona
ktoś odwraca kota ogonem
ktoś wykręca kota ogonem
ktoś wywraca kota ogonem
ktoś odwrócił kota ogonem
ktoś wykręcił kota ogonem
ktoś wywrócił kota ogonem
ktoś podkula ogon
ktoś podkula ogon pod siebie
ktoś bierze ogon pod siebie
ktoś chowa ogon pod siebie
ktoś zawija ogon pod siebie
ktoś kuli ogon pod siebie
ktoś kuli ogon
ktoś podwija ogon
ktoś podkulił ogon
ktoś skulił ogon pod siebie
ktoś skulił ogon
ktoś wziął ogon pod siebie
ktoś schował ogon pod siebie
ktoś podkulił ogon pod siebie
ktoś zawinął ogon pod siebie
ktoś roztacza pawi ogon
ktoś roztoczył pawi ogon
ktoś siedzi na ogonie komuś
ktoś wlecze się w ogonie
ktoś podkulił ogon
ktoś skulił ogon pod siebie
ktoś skulił ogon
ktoś wziął ogon pod siebie
ktoś schował ogon pod siebie
ktoś podkulił ogon pod siebie
ktoś zawinął ogon pod siebie
ktoś złapał ileś srok za ogon
ktoś chwycił ileś srok za ogon
ktoś złapał Pana Boga za nogi
ktoś złapał szczęście za ogon
ktoś złapał Pana Boga za nogi
ktoś złapał szczęście za ogon
ktoś/coś zjada własny ogon
ktoś/coś zjada swój ogon
ktoś/coś zjadł/zjadło własny ogon
ktoś/coś zjadł/zjadło swój ogon
świński ryj
świński ogon
z podkulonym ogonem
z podkulonymi ogonami
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2014